Nově je otevřen certifikační program "Průvodce 12 kategorií Léčebných kódů". Průvodce 12 kategorií získá oprávnění organizovat a pořádat semináře dle 12 kategorií za pomocí universálního kódu. Tento průvodce postupuje dle předem stanoveného postupu Dr. Alexe Loyda a za pomocí materiálů v českém jazyce. Vyškolení průvodci obdrží oficiální potvrzení o absolvování programu od Dr. Alexe Loyda.

Certifikaci vede Praktik Léčebných kódů pro ČR a SR -  Mira M. Lišková. Výuka probíhá individuálně, přes Skype nebo při osobních setkáních. 

Předpoklady : 

- schopnost vést vlastní skupinové semináře

- zájem o práci s lidmi

- zájem učit se nové věci 

 

Možnost uplatnění: 

-  Pořádat semináře Léčebných kódů 

-  Sebevzdělávání v dané oblasti

-  Pravidelné setkávání s ostatními průvodci

-  Rozvoj duchovní a energetické práce s lidmi