Seminář - Certifikace           Konzultace - Objednávka

 

 

Jak osvobodit svou Mysl, a tím získat zpět vlastní sílu, stát se duchovní Bytostí a navrátit se k Bohu?

 

 

Pomocí metody Léčebné Kódů se můžeme navrátit k radostnému,  naplněnému životu pro který jsme byli Bohem stvořeni. Můžeme osvobodit svou mysl od omezení daných našimi zážitkami z dětství, od všech destruktivních programů v našem podvědomí, od bolestí prožitých během našeho života.  LK nám pomáhají zbavit se nechtěných myšlenek ,které nás stále omezují a tak je můžeme nahradit  myšlenkami, programy, které nás posilují. Získat sebelásku, odpustit ostatním, probudit se v poznání Pravdy a žít štastný naplněný Život.
 
 
Poznáním Pravdy vnímám návrat k Bohu, k Jedinému Bohu, k Jedinému Stvořitele Nebes i Země. 
To je jediná Cesta ke zdraví, pokora, čistota, vděčnost, soucit a Láska k Bohu, Láska k Ježíši Kristu. 
 
Jestliže trpíte, máte nějaké problémy, nemoci,  prosím všichni se s modlitbou obraťte k Bohu o pomoc,ve jménu Ježíše Krista s prosbou o vedení, učiňte pokání ( vyjmenujte, kdy jste pochybili, co jste ve svém životě nezvládli a poproste Otce o odpuštění)  Náš Otec čeká na každého z Nás, musíme se ale ze své svobodné vůle rozhodnout jakou cestou chceme ve svém životě se ubírat. 
Jsou dvě cesty, cesta Světla, Lásky, Pravdy a druhá cesta tmy, destrukce, strachů a omezení, nemocí. 
Poté můžeme pokračovat s Léčebnými kódy a měnit svoji Mysl a své programy.
Je-li z Boží Milosti povoleno, je prozařováno a prosvětlováno vše temné, bolavé, destruktivní, bolavé vzpomínky prožité v dětství, v našich životech, často se jedná o generační záležitosti.  Dochází k uzdravení Duše a náš Duch se navrací k Otci, k Duchu Pravdy. 
 
Léčebné kódy nepřísluší k žádnému náboženství!!!
Léčebné kódy nejsou náboženstvím.
 
 
Léčebné Kódy nám pomáhají, aby lidé byli schopni projevit své Božství přes jejich tělesnost -  přinést Nebe na Zemi:)
Pomocí Léčebných Kódů se stáváme celistvými Bytostmi.

 

 

Doktor Bruce Lipton doporucuje Lecebne kody jako jednu z metod, jak zmenit sve podvedome programy.

 

Dr. Bruce H. Lipton, Ph.D., autor Biologie víry, Líbánkový efekt a Spontánní evoluce

 

 

 

 

  • Léčebné Kódy nám byli Bohem seslány, abychom svojí svoboudnou vůlí se rozhodli pro cestu Světla, Pravdy.
  • "Obraťme se k Bohu a on nás pozvedne"
  • Ve jménu Ježíše Krista se modleme k Bohu. 
  • Čtěte Písmo. Čtením Svaté knihy, Knihy Života již měníte své podvědomí a své Životy. 

 

 

Doktor Bruce Lipton doporučuje Léčebné kódy jako jednu z metod, jak změnit své podvědomé programy.

 

Dr. Bruce H. Lipton, Ph.D., autor Biologie víry, Líbánkový efekt a Spontánní evoluce

 

www.brucelipton.cz

 

Mira M. Lišková – Certifikovaný Fascilitator PSYCH K a Certifikovaný Praktik Léčebných Kódů