Mapa,  odkud pocházejí účastníci semináře a kde se tedy kódy všude provádějí.

Nejedná se o certifikované praktiky léčebných kódů, ale o osoby, které provádějí kódy pro sebe a své blízké :-)

Výuku léčebných kódů, osobní konzultace a vytváření vlastních kódů  provádí pouze Certifikovaný Praktik vyškolen u společnosti Dr. Alexe Loyda

 

 

 

Návod: tlačítkem +/- přiblížíte nebo oddálíte mapu :-)