dna2

Chci se stát praktikem léčebných kódů

Výuka Certifikovaného Praktika Léčebných Kódů se skládá z praktického školení, z vlastního studijního programu, interakce po telefonu nebo Skype, podpory a mentoringového programu. Bude Vám přidělen mentor a budete pracovat i s dalšími Certifikovanými praktiky z celého světa. Tito lidé byli všichni vyškoleni Dr. Alex Loydem a jeho kolegy. Praktická výuka je v češtině, některé studijní materiály jsou v angličtině.

Studijní materiály se skládají z potřebných příruček, informací a CD. Zároveň máte příležitost zapojit se do konferenčních hovorů s jinými praktiky a sdílet s nimi své zkušenosti. Pro ty, kteří nebudou moci navštěvovat konferenční hovory, je připraven offline záznam.

Příprava k závěrečné certifikaci trvá přibližně 4-6 měsíců, někdy o něco méně podle toho kdo má jaké znalosti a zkušenosti.

Certifikovaní Praktici Léčebných Kódů ( CPHC ) mohou používat vlastní navržené kódy ve své vlastní praxi, mohou organizovat semináře a mohou působit celosvětově, pokud jsou k tomuto dostatečně jazykově vybaveni.

Poplatek za vyškolení činí 3995 USD. K tomu, aby se člověk stal Certifikovaným Praktikem Léčebných Kódů je potřeba, aby měl určité zkušenosti s touto metodou a byl vyškolen ještě před začátkem certifikačního procesu Certifikovaným Praktikem.

Předpokládá se, že lidé mající zájem stát se Praktiky Léčebných Kódů mají určité vlastnosti. Patří mezi ně:

  1. Velmi silný zájem o tento typ činnosti
  2. Zkušenosti v koučinku nebo odbornou přípravu v koučování;
  3. Lidské dovednosti zaměřené na pomoc lidem
  4. Soucit
  5. Schopnost získávat si své vlastní klienty, nebo již existující klientskou základnu;
  6. Všeobecné znalosti o energetické psychologii, energetické medicíně atd., a motivaci k pravidelnému obnovování těchto znalostí

Certifikační proces probíhá celý v angličtině a je organizován z USA. Pro případné zájemce z České Republiky a Slovenska poskytujeme uchazečům odpovídající podporu a základní konzultace a školení v českém jazyce z pozice mentora. Následná výuka a materiály jsou v angličtině.

Pokud máte předběžný zájem stát se Certifikovaným Praktikem Léčebných Kódů, vyplňte prosím následující formulář: