O metodě


Tato metoda je založena na poznání, že zdrojem všech našich problému je fyziologický stres. Tento fyziologický stres nastává, když náš nervový systém není v rovnováze. Léčebné Kódy jsou zcela přírodní a přirozenou duchovní metodou. Informace zde uvedené nenahrazují zdravotní péči a nezaměnujte je tedy s léčbou dle zákona.
Nejdůležitější složkou zdravého života je rozvíjení osobního vztahu s Bohem. Pokud „léčíte" svůj život a nerozvíjíte láskyplný vztah se Stvořitelem, nikdy nezískáte Klid, Lásku a Zdraví. Modlitba Léčebné kódy vás navrací do Vašeho Středu, do vašeho Srdce a propojujeje Vás s nejčistším Bytím. Léčebné a Světelné kódy nejsou žádným druhem náboženství. Modlitba LK a Světelné kódy vede lidskou Bytost k samostatnosti, k naslouchání své intuici, hlasu svého Srdce.

„Já jsem Cesta, Pravda i Život"
- Ježíš Kristus

MODLITBA :
 
1/ Milovaný Bože, modlím se v nejhlubší pokoře a odevzdanosti,
at všechny vědomé i nevědomé negativní představy nezdravé názory,
destruktivní buněčné vzpomínky a všechny fyzické a psychické problémy spojené s:
 
................................................
jsou z Boží Milosti nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že mne prostoupí Světlo, Život a Láska Boží.
Necht se děje pro dobro všech.
Právě ted.
 
Amen.
Chvála Bohu.
 
2/ Meditace LK
 
3/ Na konci provádění LK položíme ruce na srdce, poděkujeme za léčení, uvědomíme si,
jak je důležitá vděčnost, trpělivost a pokora a to hlavní, řekneme  : Odevzdávám své Léčení Bohu, Stvořiteli.  
Nechávám vše volně plynout.
Děj se vůle Tvá.
 
 
 

 

 

1. Objev metody


Metoda Léčebných Kódů byla objevena Dr. Alexem Loydem v roce 2001 a další rok a půl ověřoval tento léčebný systém odstraňující z těla stres pomocí testů HRV (testy na variabilitu srdeční frekvence, což je klasická lékařská diagnostická metoda, která vyhodnocuje úroveň stresu v autonomním nervovém systému). Od té doby Léčebné Kódy s úspěchem využívá tisíce lidí po celém světě. Tato metoda byla prakticky Alexovi Loydovi vnuknuta v době, kdy jeho žena trpěla velmi těžkou nemocí a lékaři si s jejím zdravotním stavem nevěděli vůbec rady. Alternativní metody také nepomáhaly. Objevením a praktikováním této metody (na jedné straně se opírající o historické pravdy, známé lidstvu tisíce let a na druhé straně potvrzené dnešním výzkumem) se podařilo ženě Alexe Loyda uzdravit. Testy HRV (testy srdeční variability) potvrzují, že tato metoda opravdu funguje. Jeho kolega a spoluautor knihy Léčebný kód je lékař, který se metodou Léčebných Kódů vyléčil z Lou Gehrigovy choroby. Toto onemocnění je uváděno z hlediska klasické medicíny jako nevyléčitelné onemocnění a většinou končí zhruba do pěti let smrtí. Dr. Ben Johnson se uzdravil zhruba po třech týdnech praktikování Léčebných Kódů.

 

2. Kvantová fyzika


Předkládáme Vám metodu, která může opravdu změnit Váš život. Jedná se o metodu duchovního léčení založenou na kvantové fyzice a která je v naprostém souladu s přírodními zákony. Věříme, že máte k dispozici nejúčinnější přírodní léčebný systém na světě. Metoda je tak výrazná, že se někdy nazývá novou vědou energetického léčení. Tuto metodu Vás nejen naučíme používat, ale jsme Vám také k dispozici v začátku provádění léčebných kódů, abychom rychleji a do hloubky nalezli Vaše buněčné vzpomínky, které jsou zdrojem našich problémů a nemocí. Největším problémem je buněčná vzpomínka, problémy srdce, duchovní záležitosti. Proto tolik lidí nenalezne úplné uzdravení, i když změní stravu, začnou sportovat, meditovat atd. dokud nevyléčí své buněčné vzpomínky. Právě problémy srdce jsou zdrojem všech našich problémů fyzických i psychických. Musíme začít léčit buněčnou paměť, naše vnitřní naprogramování.

 

3. Duchovní otázky spojené s našimi problémy


Král Šalamoun, který je dodnes znám pro svou moudrost a pochopení lidské povahy, řekl před 3 tisíci lety, že člověk by měl chránit své srdce nade vše, protože z něho proudí všechen život (" střež a chraň své srdce, neboť z něho vychází život"). Duchovní otázky jsou otázky srdce. Samozřejmě, že nemyslíme fyzické srdce, ale srdce inteligentní a milující zároveň, srdce jako sídlo naší duše, našeho svědomí ale i našeho nevědomí a podvědomé mysli.
 

 

4. Vědecké základy metody


Dr. Bruce Lipton, biolog Stanfordské univerzity je první osobou, která se zabývá duchovními záležitosti srdce z vědeckého hlediska. Jeho práce ukazuje, že více než 90 % z toho co ovlivňuje naše myšlenky a činy lze přičítat nevědomým vzpomínkám uložených v našich buňkách. Tyto vzpomínky mohou obsahovat mylné představy o sobě, o jiných o životě, o Bohu, a tyto mylné názory vytvářejí obavy z věcí, jichž se vlastně nemusíme obávat. Tím vzniká fyziologický stres, který je příčinou většiny fyzických a psychických problémů. Dr.Lipton říká, že pokud budeme léčit tyto mylné představy a nezdravé víry můžeme dokonce léčit genetická onemocnění. dna
 

 

5. Buněčné vzpomínky


Když se střetne srdce s hlavou, vítězem se stává srdce. Jsme tím, kým jsme ve svém srdci. Čemu věříme ve svém srdci, tomu věříme doopravdy. Co je v našem srdci, určuje v jaké situaci se nacházíme a jak jednáme. Všichni asi již víme, jak důležité je myslet v našem životě pozitivně, ale všichni jsme zažili situace, že ať se snažíte sebevíc, nepomáhá to. Je to proto, že v našem těle je daleko silnější moc, než je síla vůle, a to je podvědomá paměť, která je tisíckrát silnější a která tvoří 90 procent z celkové paměti. V této podvědomé paměti jsou uloženy výše uvedené mylné představy( lži), kterým mylně věříme a podle nichž mnohdy jednáme. Léčebné Kódy se zaměřují na buněčnou vzpomínku, mylný názor nebo negativní pocit, které léčí. Nevědomá mysl pracuje asociacemi, což znamená, když si například vzpomenete na Vánoce a máte s touto vzpomínkou spojené nepříjemné vzpomínky, vaše nevědomá mysl se oživí a u vás nastanou nepříjemné pocity, kterým vůbec nerozumíte. Proto nás nečekaně přepadají pocity smutku, strachu, zlosti, obavy, aniž my víme proč. Děje se tak neustále a v situacích, kdy k tomu vůbec není důvod.

 


6. Fyziologický stres


Léčebné kódy odstraňují z duchovního hlediska destruktivní energetický vzorec vzpomínky. Veškerá hmota je energie. Stejně tak i kořenem zdraví a nemocí je vždy tělesná energie.

 


7. Léčebné kódy


Metoda Léčebné kódy je postupem, který v konečném důsledku zvládne každý z Vás, pokud s metodou budete aktivně pracovat a budete žít v souladu s pravdou, pokorou a láskou. Touto metodou se dokážete zbavit svých mylných představ a názorů, které jsou uloženy ve Vašich buňkách a otevřete tak bránu vašemu imunitnímu systému, aby započal proces léčby Vašich problémů. O základech metody Léčebných kódů se můžete dočíst v knize Léčebný kód, kterou vydalo nakladatelství Dobrovský koupit ve svém knihkupectví. V této úžasné knize Alexe Loyda a jeho kolegy Bena Johnsona naleznete základní odpovědi na Vaše otázky. Zde se setkáváte i s termíny Léčebné Kódy a Léčebný Kód. Léčebný Kód je univerzální léčebný kód, který účinkuje na každého a v každé situaci. Léčebné Kódy je systém využívající specifické kódy, ke specifickým účelům. Je dobré také vědět, že pouze Certifikovaný praktik Léčebných kódů je vyškolen takovým způsobem, aby Vás mohl vést správným způsobem, pomoci Vám nastartovat duchovní proces a vytvořit pro Vás Vaše vlastní Léčebné Kódy. Tyto vlastní kódy - modlitby jsou tak mnohem intenzivnější, rychlejší a účinnější. Léčebné Kódy jsou pozice vašich rukou a prstů, které jsou ve správných kombinacích zaměřeny na 4 léčebná centra na Vašem těle resp. na Vaší hlavě a krku. Správná kombinace a zaměření na tyto čtyři léčivá centra za pomocí Vašich rukou se používá k léčení Vašich nezdravých vzpomínek a obrazců. Tyto kombinace lze srovnávat se čtyřmi aminokyselinami, které tvoří naše DNA. Jakýkoliv rozdíl v každém člověku na světě je určován pomocí jedinečné kombinace těchto čtyř aminokyselin. Úlohou certifikovaných praktiků Léčebných kódů je seznámit klienty mnohem hlouběji s duchovní metodou Léčebné kódy a navázat tak na základy uveřejněné v knize. Knihu Vám doporučujeme. Naším cílem je, aby každý klient dokázal tuto metodu používat tak, aby byla k jeho maximálnímu prospěchu v jeho životě jako celku. Metoda Léčebné Kódy, na rozdíl od některých jiných metod, nevyžaduje otevírání Vašich bolestných vzpomínek z minulosti, ani se s nimi zpětně aktivně zaobírat. Léčebné Kódy fungují, aniž byste si museli vědomě vybavovat nepříjemné vzpomínky, myšlenky a pocity, které je potřeba prozářit a prosvětlit. Pro ochranu klientů a i pro vlastní ochranu této celosvětově uznávané metody The Healings Codes (Léčebné Kódy), je vhodné si vždy ověřit, zda praktik Léčebných Kódů vlastní oficiální certifikaci vydanou společností Dr. Alexe Loyda a pracuje tak samostatně, ale pod záštitou certifikačního programu pro školitele metody Léčebné Kódy. Další informace ohledně Léčebných Kódů naleznete v oddílu 12 Kategorií a v oddílu Klienti. Upozorňujeme Vás, že metoda Léčebné kódy v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči nebo péči Vašeho psychologa ani mylně nezavádí název "léčit" . Nejsou určeny k léčbě nebo prevenci. Název je odvozen od knihy Léčebný kód ( The Healing Code ) a z amerického překladu: The Healing Codes.

Láska versus sobectví

Nedostatek lásky je jedním z hlavních kořenů v podstatě všech našich problému. Z lásky pramení všechny pozitivní vlastnosti a ze sobectví všechny negativní vlastnosti. Dá se říci, že nejdůležitější kategorií je Láska spolu s Odpuštěním. Neschopnost odpouštět bývá důsledkem sobectví a nedostatku lásky. Pravá láska znamená, že se oprostíme od svých potřeb a žádostí a děláme to, co je nejlepší pro ostatní a pro nás. A máme-li se rozhodnout mezi tím, co vyhovuje našim potřebám a žádostem, a tím, co je přínosem pro někoho jiného, pak nás láska vede k volbě potřeb druhého. Je jedna veliká zásada a přitom prostá zásada. Držíme - li se jí pevně a učiníme-li jí velikou ústřední zásadou v našem životě, budeme mít velkolepý úspěch, budeme opravdu velicí a šťastní, milováni a žehnáni. Kdyby byla opravdová láska více rozšířena, změnila by tento svět, v němž žijeme.

Dříve převládal názor, že "já" je slovo velice důležité, že chce-li někdo nalézt úspěch, velikost, štěstí, musí věnovat všecku pozornost sobě a jen sobě. To byl velký omyl. Je to přímý opak, opak nezměnitelného zákonu, že nalézáme vlastní život, když jej ztrácíme ve službě jiným. Tedy čím více ze svého života dáváme jiným, tím plnější a bohatší, tím krásnější a šťastnější stává se náš život. Následně uvidíme, že naše opravdová láska, naše služba, naše účinnost k jiným vrací se k nám vždy zpět, zesílená někdy stokrát nebo tisíckrát, dle zákona vesmíru. Není možno nalézt pravé štěstí, hledáme-li ho přímo. Naše štěstí nalezneme nepřímo službou, láskou a štěstím, které dáváme jiným. Jen to co vychází ze srdce muže vniknout do srdce.