Láska versus sobectví

Nedostatek lásky je jedním z hlavních kořenů v podstatě všech našich problému. Z lásky pramení všechny pozitivní vlastnosti a ze sobectví všechny negativní vlastnosti. Dá se říci, že nejdůležitější kategorií je Láska spolu s Odpuštěním. Neschopnost odpouštět bývá důsledkem sobectví a nedostatku lásky. Pravá láska znamená, že se oprostíme od svých potřeb a žádostí a děláme to, co je nejlepší pro ostatní a pro nás. A máme-li se rozhodnout mezi tím, co vyhovuje našim potřebám a žádostem, a tím, co je přínosem pro někoho jiného, pak nás láska vede k volbě potřeb druhého. Je jedna veliká zásada a přitom prostá zásada. Držíme - li se jí pevně a učiníme-li jí velikou ústřední zásadou v našem životě, budeme mít velkolepý úspěch, budeme opravdu velicí a šťastní, milováni a žehnáni. Kdyby byla opravdová láska více rozšířena, změnila by tento svět, v němž žijeme.

Dříve převládal názor, že "já" je slovo velice důležité, že chce-li někdo nalézt úspěch, velikost, štěstí, musí věnovat všecku pozornost sobě a jen sobě. To byl velký omyl. Je to přímý opak, opak nezměnitelného zákonu, že nalézáme vlastní život, když jej ztrácíme ve službě jiným. Tedy čím více ze svého života dáváme jiným, tím plnější a bohatší, tím krásnější a šťastnější stává se náš život. Následně uvidíme, že naše opravdová láska, naše služba, naše účinnost k jiným vrací se k nám vždy zpět, zesílená někdy stokrát nebo tisíckrát, dle zákona vesmíru. Není možno nalézt pravé štěstí, hledáme-li ho přímo. Naše štěstí nalezneme nepřímo službou, láskou a štěstím, které dáváme jiným. Jen to co vychází ze srdce muže vniknout do srdce.

SLEDUJTE NÁS
  • facebooktwitteryoutube

Copyright © 2012 LečebneKody.cz - Vaše lečení srdce, duše a těla // Tvorba webových stránek