O Dr. Alexovi Loydovi

Dr. Alex Loyd je autorem knihy Léčebný kód a stejnojmenné metody duchovního energetického léčení. Tato metoda mu byla doslova vnuknuta Bohem po dvanáctiletém usilovném hledání jak uzdravit svoji ženu Tracey od silných depresí. Tato porucha byla tak silná, že nebylo možné ji stávajícími metodami vyléčit. Kromě toho se projevovaly silné vedlejší účinky medikamentů, které způsobily, že se Alexovi a jeho ženě jejich láskyplný vztah hroutil. Tracey byla stále nemocná a její stav se nezlepšoval. Dr. Alex Loyd se tedy ponořil do hlubšího studia, aby zjistil, že většina velkých fyziků z historie až do dnešní doby doslova předpověděla, že jednoho dne objevíme metodu jak léčit samotný zdroj nemoci a že se bude jednat o energetickou léčbu, protože energie je zdrojem všeho. Například v roce 1969 profesor Murray Gell-Mann, laureát Nobelovy ceny ze Standfordské univerzity prohlásil: „Chemie těla je řízena kvantovými buněčnými poli.“ Již v roce 1937 řekl Albert Stzent-Gyorgyi, maďarský lékař a laureát Nobelovy ceny: „Léčení lidí bez pojetí energie je léčení mrtvých,“ nebo William Teller ze Standfordské univerzity:“ Lék budoucnosti bude založen na kontrole energie v těle.“ Dr. Alex Loyd je silná osobnost, věřící v Boha jako zdroje lásky a energie. Alex se modlil k Bohu, aby Bůh jeho ženu uzdravil. Metoda léčebných kódů mu byla vnuknuta Bohem na letišti v Los Angeles, když se vracel domů z jedné z konferencí a jeho ženě se v tu dobu opět vrátily její silné deprese. Byla to metoda, která později dostala název Léčebné kódy a která spočívá v nalezení a aktivaci čtyř léčebných center na lidském těle, jež souvisí s nejrůznějšími problémy, které následně vyvolávají naše nemoci. Ihned po návratu ke své ženě tuto metodu aplikoval a deprese po 45 minutách ustaly. Tracey prováděla kódy každý den po dobu tří týdnů a od té doby se deprese již nikdy neobjevily. Tracey se uzdravila a jako projev naděje a víry si přidala ke svému jménu další jméno – Hope neboli Naděje. Dr. Loyd začlenil do své praxe psychologa tuto novou metodu a s úžasem sledoval, jak se jeho pacienti, které léčil z psychických problémů, uzdravují také z fyzických nemocí. Aby mohl opustil svoji zavedenou praxi psychologa a plně se věnovat léčení pomocí metody léčebných kódů, potřeboval vědecký důkaz, že metoda funguje. Proto se téměř dva roky věnoval výzkumu – měřil hladiny fyziologického stresu pomocí přístroje HRV při současném provádění metody léčebných kódů. Výsledky byly ohromující.

O léčebných kódech

Léčebné kódy jsou metodou duchovního energetického léčení zaměřené na zdroj našich zdravotních problémů. Naše tělo bylo svým Tvůrcem stvořeno k dokonalosti a zdraví. Bůh vytvořil celý vesmír, vše kolem nás je dokonalé, včetně nás, našich buněk, našeho těla a našeho zdraví. To, že je to jinak, není Boží chyba či omyl, ale chyba je v nás – v našem myšlení, činech, v naší vnitřní destrukci způsobené vztahem k sobě samým, k jiným, k Bohu, k naší planetě Zemi, ke zvířatům a všemu živému i neživému kolem nás. Léčebné kódy jsou zaměřeny na energetické léčení našeho těla. Nezaměřují se na fyzické a psychické nemoci přímo, ale na naše emoce, mylné názory, na naše tzv. destruktivní buněčné vzpomínky. Podle seriózních výzkumů (např. lékařů z Harvardské a New Yorské univerzity) až 95 % všech našich problémů způsobuje stres uložený v destruktivní buněčné paměti. Není to např. stres z aktuální zmeškané schůzky nebo stres z dopravní zácpy na dálnici apod. Je to stres, který máme uvnitř našeho těla, aniž si ho v této formě úplně uvědomujeme. Jedná se o vnitřní kontinuální stres, který máme v našem srdci a v našich buňkách uložen ve formě vzpomínek či obrazů, které je potřeba najít, vyléčit, doslova přepsat jako nějaký počítačový program, a tak umožnit imunitnímu systému začít léčit náš organizmus.

Skryté buněčné vzpomínky

Co je to vlastně za obrazy a vzpomínky? Jednoduchým příkladem je například nějaká událost, která, i když se z pohledu dospělého člověka může zdát malicherná, se nám udála v raném dětství a která nás provází celý život (aniž o ní přemýšlíme, aniž o ní vůbec víme!). Jako děti jsme ji vnímaly velmi silně, a negativně se nám „vryla“ do našeho srdce. Může jít o obraz nebo skrytou buněčnou vzpomínku, která se udála třeba ještě při porodu, v prenatálu, anebo to může být dokonce generační záležitost, která je uložená v našich buňkách. A tento obraz je potřeba najít a vyléčit. V našem srdci jsou uloženy všechny nevědomé, podvědomé, vědomé myšlenky, obrazy, víry a pocity, včetně vůle a svědomí, obrazy a přesvědčení, s kterými jsme se setkali a která byla námi přijata. A tyto obrazy a přesvědčení doslova proudí přes buňky našeho těla a ovlivňují, jak se cítíme, jak jednáme, ovlivňují naše vztahy, naše úspěchy a naše fyzické zdraví. Léčení celého člověka začíná léčením srdce. Není to srdce fyzické, ale to „srdce“, které je centrem a zdrojem všeho dění v našich životech. Toto srdce potřebuje naše léčení a zároveň toto srdce je třeba střežit. Většina z nás již delší dobu ví, že pokud chceme být opravdu šťastní, zdraví a úspěšní, tak se musíme zbavit negativních emocí, negativních myšlenkových vzorců, vědomého přesvědčení o něčem nepravdivém, máme myslet pozitivně. Ale jak to provést? Tolik lidí přečetlo knihu např. Tajemství, a kolika lidem se podařilo vše, co přečetli, začlenit do svého života? Přitáhnout si úspěch a zdraví? Síla vůle nám k tomu nestačí. Jak zmiňuje Dr. Bruce Lipton, naše podvědomá paměť je tisíckrát silnější než síla vůle.

Hlavní předností metody léčebných kódů je její jednoduchost a přirozenost

Metoda spočívá v aktivaci čtyř léčebných center, které jsou na naší hlavě. Jednotlivé kódy se pak skládají z jednotlivých sekvencí poloh našich rukou a zaměření prstů na tato centra. Když se s touto metodou naučí člověk správně pracovat, stává se nezávislým a může ji provádět sám a léčit tak nejen své emoční a zdravotní záležitosti, ale i vztahy s okolím, pracovní záležitosti, zkrátka vše, co ho v životě ovlivňuje a naplňuje, dokonce může pomáhat i druhým. Tím se tato metoda značně liší od ostatních metod, které většinou vyžadují pravidelné návštěvy u konzultanta či terapeuta. Pomoci nalézt nejranější vzpomínku je důležitou součástí praxe certifikovaného praktika, který byl na toto vyškolen. Tuto vzpomínku pak můžeme vyléčit pouze prostřednictvím aktivního praktikování léčebných kódů. Vzpomínka nám nadále zůstává, jen nás již nebolí, nezatěžuje náš imunitní systém. Certifikovaný praktik vás metodu léčebných kódů naučí rychle a spolehlivě. Naučí vás s metodou správně pracovat a vést k samostatnosti v praxi. Provádí společně s klientem léčebné kódy a pomáhá mu, aby na své problémy nebyl sám. Důležitou součástí je i modlitba a nalezení pravdivého tvrzení (veliký rozdíl oproti afirmacím!).

V čem je školený praktik nenahraditelný?

Dr. Loyd vyškolil po světě desítky certifikovaných praktiků této léčebné metody také proto, aby tito praktici mohli předávat klientům individualizované vlastní léčebné kódy. V knize Léčebný kód je popsán tzv. „Univerzální léčebný kód“, který funguje pro většinu lidí na většinu záležitostí. Nicméně, můžete mít problém, pro který potřebujete mít rychlejší výsledky, nebo se jedná o vážný, naléhavý problém. Z tohoto důvodu má certifikovaný praktik oprávnění vytvářet pro klienty jeho vlastní léčebné kódy, které jsou mnohem přesnější a tím i účinnější a léčba je tak rychlejší. Získáte tak svůj vlastní léčebný kód na váš konkrétní problém s udáním jak dlouho a jak často máte tento kód používat. Během konzultace vás praktik povede krok za krokem takovým způsobem, aby váš problém co nejrychleji klesl na přijatelnou úroveň, a provádí kódy společně s vámi, což je energeticky silnější. Aby léčebné kódy fungovaly, musí se provádět pravidelně. Jak je uvedeno i v knize, ani Tracey Hope Loyd, ani Dr. Ben Johnson (léčil se z ALS) se neuzdravili během jednoho dne či hodiny. Uzdravili se, protože věděli, jakým způsobem mají přesně postupovat a Léčebné kódy prováděli pravidelně. Léčebné kódy nejenom léčí, ale vrací člověka k Jednotě bez ohledu na jeho vyznání. Léčebné kódy vás dovedou k pravému vnitřnímu náboženství, což znamená prožití a procítění Božské lásky v nás. Vše se v našem životě děje v souladu s Boží vůlí, proto je vždy v procesu uzdravení potřebná pokora a naprosté souznění s „Děj se vůle Tvá, neboť Tvá vůle je i má“. Můžete být věřící v Boha či Stvořitele, můžete být nevěřící, tak to prostě je. Bůh je láska a tato jeho láska nás střeží a je schopna nám navracet i zdraví. Odstraňme ze svého srdce sobectví, nelásku, závist a zášť a tvořme tak harmonii v sobě i v celé společnosti. Metoda léčebných kódů je založená na lásce, pravdě a víře a v tomto principu nám i pomáhá. Autor knihy Léčebný kód a metody léčebné kódy, Dr. Alex Loyd, navštíví letos opět Prahu a uspořádá zde seminář na téma léčebných kódů. Každý jeho seminář je neopakovatelným zážitkem a přínosem pro všechny zúčastněné. Seminář se bude konat ve dnech 18. až 19. července 2014 v Praze. Bližší informace o semináři, registraci a vstupenkách naleznete na www.lecebnekody.cz.

Zdroj.: http://www.phoenixcasopis.cz