Účinek uzemňování na krev

 

1.  Jedním z hlavních přínosů uzemňování je vliv na krev člověka.

Níže můžete sledovat obrazy vytvořené pod Darkfield mikroskopem - obrazy krve odebrané třem jednotlivcůmtěsně před a po čtyřiceti minutách uzemňování.

Obraz krve před uzemněním člověka je na levé straně a po uzemnění na straně pravé. Na obrázcích je jasně vidět dramatické zmenšení dramatickou ztenčení a oddělení (rozptýlení)  krevních buněk.

Krevní vzorky byly odebrány v průběhu výzkumu uzemňování - Groundingu Dr. Stephen Sinatrou MD

 

2.  Videoklip níže ukazuje výsledky některých podobných krevních testů, které byly provedeny u některých dobrovolníků během konference "Longevity Now" Davidem Wolfem: 

 

3.  SÍLA ROSTLIN A UZEMNĚNÍ

Jedná se o experiment ukázat výhody uzemnění na živý organismus. Výsledky byly naprosto úžasné a fotografie níže mluví samy za sebe:

Tři stejné vodivé kovové misky byly umístěny na povrchu uzemňovací podložky, v každé z nich byl umístěn svazek Západoindického jasmínu ze stejného keře, se stejným množstvím vody.

Zleva doprava: 

  • První svazek květin je izolován pomocí plastového tácku, který zastaví tok elektronů od uzemňovací podložky.
  • Druhý svazek květin je umístěn přímo na uzemňovací podložce, která umožňuje tok elektronů. 
  • Třetí kytice je umístěna na uzemňovací sandále, jež je položena také na uzemňovací podložce.

 

Každý z květů byl ponechán beze změny po dobu 8 dnů při normálním slunečním zářením, bez přidané vody nebo jiného zásahu. Na obrázku můžete jasně sledovat výhody uzemnnění, a to buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím vodivé obuvi. Neuzemněný svazek květin zvadl mnohem rychleji než dvěma způsoby uzemněná kytice květin. A jak jsme na tom my, lidé ? 

4.   ZÁNĚTY V TĚLE A UZEMNĚNÍ

Obrázek níže je termografický záběr jak uzemnění redukuje záněty v lidském těle. Protože zánět v těle způsobuje vzrůstající teplotu v místě zánětu, abnormálně teplé oblasti indikují zánět. Tyto záběry byly pořízeny pouhých třicet minut po sobě. Vlevo - před uzemněním a vpravo po uzemnění.  Obrázky ukazují rapidní snížení zánětu a pomáhají nám vysvětlit jak uzemnění má vliv na chronickou bolest a další symtomy způsobené záněty.

 

Upozorňujeme, že žádná z uvedených informací nepředstavuje v žádném případě lékařskou radu nebo nárok na vyléčení nebo léčení jakéhokoliv chorobného stavu. Vaše osobní zdravotní problémy vždy konzultujte s lékařem. 

SLEDUJTE NÁS
  • facebooktwitteryoutube

Copyright © 2012 LečebneKody.cz - Vaše lečení srdce, duše a těla // Tvorba webových stránek