SPOLEČENSTVÍ KRISTOVO - ADONAI MEDIA - SETKÁVÁNÍ PŘI BOŽÍM SLOVĚ

Setkáváme se přes audio/video konference, kde čteme z Písma, provádíme modlitby a také dle potřeby LK.
Setkávání přes audio/video probíhá ve čtvrtek v 19 hodin a v úterý v 18 hodin - zcela zdarma.

Připojit se můžete zde: pište na e-mail (mirami@lecebnekody.cz), více informací také v facebook skupině

Doporučuji všem si stáhnout do mobilu aplikaci Bible, budeme číst z Písma během našeho setkávání.Těším se na Vás
s láskou,
Mira
Chvála Bohu
Léčení Božím Slovem se zaměřují na Obnovu Mysli, Obnovu našeho charakteru. Rozvíjejí se naše ctnosti, navracíme se k Bohu - k našemu Stvořiteli.
 1. Modlitba k Léčebným kódům

  Milovaný Bože, modlím se v nejhlubší pokoře a odevzdanosti o Tvou Boží Milost, činím pokání ze všech mých provinění. Lituji všech svých provinění.
  Prosím, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy nezdravé názory, destruktivní buněčné vzpomínky a všechny fyzické a psychické problémy přes všechny generace spojené s: _________ jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím a že mne prostoupí Tvé Světlo, Život a Láska Boží.
  At se děje pro dobro všech.
  Ve jménu Ježíše Krista.

  Amen.
  Chvála Bohu.

 2. LÉČENÍ BOŽÍM SLOVEM
 3. Položíme ruce na srdce, poděkujeme za léčení, uvědomíme si, jak je důležitá vděčnost, trpělivost a pokora a to hlavní, řekneme: Odevzdávám své Léčení Bohu, Stvořiteli. Nechávám vše volně plynout. Děj se vůle Tvá.
Já jsem CESTA, PRAVDA I ŽIVOT. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6

Léčení Božím Slovem - je určeno pro ty z Vás, kteří pevně věříte v Boha, ale i přesto cítíte, že Vás ovlivňují tzv. programy, buněčné vzpomínky, které Vám nedovolují žít Život pro jaký jsme byli Bohem stvořeni. Stále se točíme v kruhu a tyto destruktivní programy nelze změnit, vystoupit z tohoto kruhu, z našeho "naprogramování".

Již ve Svaté knize, Knize Života, Bibli je psáno: "Sám nerozumím tomu, co dělám, vždy nedělám to co chci, ale to co nenávidím, jelikož..." - Římanům 7. Cílem Léčením Božím Slovem je abychom se probudili, do Pravdy, abychom rozpoznali sebe ve své jedinečnosti, abychom obnovili svoji Mysl - Efeským 4:23-24, a hlavně abychom obnovili náš vztah s Bohem.

Léčení Božím Slovem vychází z předpokladu, že prvotní příčinou všech problémů je nepřijetí, odpadnutí od Boha.
Toto odmítnutí v nás vytváří v podstatě toxické a negativní myšlenky, strachy, nemoci problémy a stres. Nejedná se ale pouze o stres, tak jak si ho vět šina z nás dokáže představit.
Jedná se o hlubší vzpomínky, prožitky nastřádané a získané během našeho života a života našich předků a tyto záležitosti, které jsou uloženy hluboko v nás, ovlivňují nás na podvědomé úrovni ovlivňují naše jednání, naše chování, vztahy, ale i nemoci a další problémy - Římanům 12:2.

Při léčení Božím Slovem dokážete se postupně odpoutat od těchto bolavých programů plných strachu a mylných představ o sobě, o ostatních, o Bohu, a projít branou, kdy jste v plném uvědomění si Sami sebe a svojí pravé podstaty a svoboudnou vůlí se rozhodnete pro Cestu Pravdy - Matouš 9:16-17. Léčení Božím Slovem nepřísluší k žádnému náboženství a k žádné sektě. Jsme společenství Kristovo, Kristovci. :) Naše učení vychází s Písma, z Bible, Svaté knihy, která byla napsána Bohem prostřednictvím proroků, apoštolů.

Ježíš Kristus: "Já jsem Cesta, Pravda i Život , nikdo nepřichází k Otci než skrze mne"


Svědectví o pravém křesťanství a ezoterice.