Doporučuji všem knihu BOŽÍ ŘEČ od jednoho z předních amerických genetiků, od Francise S. Collinse.

Vědec předkládá důkazy ve prospěch víry Doktor Francis Collins působí ve funkci vedoucího Projektu lidského genomu a patří k vědcům světového renomé. Podílí se na výzkumu DNA neboli kódu života, ale je to také člověk neotřesitelné víry v Boha a v Písmo. Věří, že Bůh se o nás stará a že může do záležitostí člověka zasáhnout a za určitých okolností i zázračně. Collins objevil několik vědeckých důkazů ukazujících na to, že všechny živé bytosti mají společný původ, přičemž ale odmítá materialistický a ateistický světonázor, který zastává mnoho předních darwinistů.
Krátce řečeno, doktor Collins poskytuje uspokojivé řešení dilemat, která sužují všechny, kteří věří v Boha a současně si váží vědy. Víru v Boha a víru ve vědu lze harmonicky sloučit v jeden světonázor. Bůh, v něhož věří, je Bůh, který naslouchá modlitbám a jde mu o blaho našich duší. Biologie, které se věnuje, je s takovýmto Bohem slučitelná. Collins vědu nevnímá jako něco, co je v rozporu s biblí; podle něj věda naopak bibli doplňuje a pozdvihuje.
Když doktor Collins pomáhal koordinovat Projekt lidského genomu, jehož cílem je přečíst kód života, tak si své názory nechával povětšinou pro sebe. Nyní dr. Collins obšírně vysvětluje, jak vnímá sloučení rozumu a náboženských zjevení, což naposledy učinil C.S. Lewis ve své knize Mere Christianity Kniha Boží řeč vysvětluje, že věda nevyvrací Boha a naopak. Dr. Collins zvažuje a zavrhuje několik poloh ve spektru od ateismu po kreacionismus mladé Země, a to včetně agnosticismu a inteligentního designu. Namísto toho navrhuje novou syntézu, nový způsob uvažování o činorodém a starostlivém Bohu, který stvořil lidstvo prostřednictvím evolučních procesů. Vyslechl od vědců mnoho argumentů proti víře, ale všechny dokázal vyvrátit. Rovněž vyslechl odmítavé argumenty proti vědeckým pravdám od věřících lidí, ale i těm dokázal čelit. Vysvětluje svou cestu od ateismu k víře a potom čtenáře vezme na fantastickou výpravu do světa moderní vědy, aby mu ukázal, že fyzika, chemie a biologie mohou ladit s vírou v Boha a biblí. Boží řeč je kniha pro každého, kdo přemítá o nejpodstatnějších ze všech otázek: Proč jsme? Jak jsme se sem dostali? Co je smyslem života?

ADONAI MEDIA – společenství lidí, které nepřísluší mezi žádné církve ani k žádnému náboženství. Jedná se společenství lidí založeného na Lásce k Bohu, lásce k Ježíši Kristu. Během setkávání sdílíme vzájemeně své zkušenosti, čteme Písmo, posilujeme se ve Víře. Dále probíhají modlitby, také vedené konzultace ke změně charakteru, ke změně myšlení a rozvíjení našich Ctností, abychom mohli následovat Ježíše Krista, aby naše Mysl se stávala Myslí Kristovou.

Naše přesvědčení:

 1. Věříme že Bible je Boží slovo
 2. Věříme v Jediného Věčného Boha, který je Stvořitelem všeho. Existuje ve třech osobách, Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý.
 3. Věříme, že Bůh je naprosto milující a zcela Svatý.
 4. Věříme, že hřích oddělil každého z Nás od Boha a od našeho účelu pro náš život, pro naše poslání (hříchem rozumíme, že člověk se odklonil od Boha, začal spoléhat pouze na sebe a nežije život v souladu s Bohem).
 5. Věříme, že Ježíš Kristus je Jediný, který nás může smířit s Bohem.
 6. Věříme, že Ježíš Kristus prožil bezhříšný a příkladný život, zemřel na kříži pro nás, znovu vstal, aby dokázal a stvrdil své vítězství nad satanem (vládcem tohoto světa) a zmocnil nás, posilnil nás na celý život.
 7. Věříme, že abychom dostali odpuštění a nové zrození měli bychom následovat Ježíše Krista. Měli bychom usilovat o Obnovu Mysli, obnovu charakteru. Litovat svých pochybení (nebo-li činit pokání z našich hříchů)
 8. Věříme, že abychom žili svaté a plodné životy, pro které nás Bůh stvořil, měli bychom být pokřtěni ve vodě a naplněni mocí Ducha Svatého Je jediný křest a to křest zcela ponořením do vody.
 9. Věříme v moc a význam setkávání se a vzájemném posilnování se ve Víře. V Živé Víře. ADONAI nepřísluší k žádnému náboženství, ADONAI je společenství následovníků Ježíše Krista.
 10. Věříme, že Bůh každého z nás vybavil tak, abychom mohli žít Život pro jaký jsme byli stvořeni.
 11. Věříme, že nás Bůh chce uzdravit a proměnit, abychom mohli žít zdravý a požehnaný život a mohli také pomáhat ostatním.
 12. Věříme, že na Obnově své Mysli bychom měli pracovat.
 13. Věříme, že toto je možné pouze, je-li to v souladu s Božím Slovem a Boží vůlí.
Já jsem CESTA, PRAVDA I ŽIVOT. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6
Připravujeme od září Setkávání přes audio/video konference, kde budeme číst z Písma, provádět modlitby a také provádět dle potřeby LK.
Setkávání přes audio/video bude probíhat ve čtvrtek v 19 hodin.

Registrace pro tato Setkávání zde: pište na e-mail (mirami@lecebnekody.cz)

Léčebné kódy se zaměřují na Obnovu Mysli, Obnovu našeho charakteru. Rozvíjejí naše Ctnosti, navrací nás k Bohu.

Doporučuji všem si stáhnout do mobilu aplikaci Bible, budeme číst z Písma během našeho setkávání.Těším se na Vás
s láskou
Chvála Bohu