SPOLEČENSTVÍ KRISTOVO - ADONAI MEDIA - SETKÁVÁNÍ PŘI BOŽÍM SLOVĚ

Setkáváme se přes audio/video konference, kde čteme z Písma a provádíme modlitby.
Setkávání přes audio/video probíhá ve čtvrtek v 19 hodin a v úterý v 18 hodin - zcela zdarma.

Připojit se můžete zde: pište na e-mail (mirami@lecebnekody.cz), více informací také v facebook skupině

Doporučuji všem si stáhnout do mobilu aplikaci Bible, budeme číst z Písma během našeho setkávání.Těším se na Vás
s láskou,
Mira
Chvála Bohu

Nové Kódy vás naučí:

JAK APLIKOVAT BOŽÍ SLOVO DO KAŽDÉHO DNE
JAK ZVLÁDAT NÁROČNÉ SITUACE
JAK OBNOVOVAT SVOJI MYSL A TŘÍBIT CHARAKTER
JAK BOJOVAT S HŘÍCHEM


OTÁZKY – které mohou být zodpovězeny během našeho pravidelného setkávání při Božím Slově v úterý nebo ve čtvrtek – Adonai Media

JSEM ZNOVUZROZENÝ V KRISTU?
JSEM POKŘTĚNÝ V Kristu?
Jak PROBÍHÁ SPRÁVNÝ BILIBLICKÝ KŘEST?
Kdy mohu být pokřtěný?
Jsou mě odpuštěny hříchy?
Je platný křest u katolické církve?


Svědectví o pravém křesťanství a ezoterice.