Kódy PLUS - jsou určeny pro ty z Vás, kteří pevně věříte v Boha, ale i přesto cítíte, že Vás ovlivňují tzv. programy, buněčné vzpomínky, které Vám nedovolují žít Život pro jaký jsme byli Bohem stvořeni. Stále se točíme v kruhu a tyto destruktivní programy nelze změnit, vystoupit z tohoto kruhu, z našeho "naprogramování".

Již ve Svaté knize, Knize Života, Bibli je psáno: "Sám nerozumím tomu, co dělám, vždy nedělám to co chci, ale to co nenávidím, jelikož..." - Římanům 7. Cílem metody Kódy PLUS je abychom se probudili, do Pravdy, abychom rozpoznali sebe ve své jedinečnosti, abychom obnovili svoji Mysl - Efeským 4:23-24, abychom obnovili náš vztah s Bohem, a hlavně "pracovali" duchovně na sobě takovým způsobem, aby tato "práce" byla v souladu s Knihou Života.

Kódy PLUS vychází z předpokladu, že prvotní příčinou všech problémů je nepřijetí, odpadnutí od Boha.
Toto odmítnutí v nás vytváří v podstatě toxické a negativní myšlenky, strachy, nemoci problémy a stres. Nejedná se ale pouze o stres, tak jak si ho vět šina z nás dokáže představit.
Jedná se o hlubší vzpomínky, prožitky nastřádané a získané během našeho života a života našich předků a tyto záležitosti, které jsou uloženy hluboko v nás, ovlivňují nás na podvědomé úrovni ovlivňují naše jednání, naše chování, vztahy, ale i nemoci a další problémy - Římanům 12:2.

Za použití této jednoduché "metody" dokážete se postupně odpoutat od těchto bolavých programů plných strachu a mylných představ o sobě, o ostatních, o Bohu, a projít branou, kdy jste v plném uvědomění si Sami sebe a svojí pravé podstaty a svoboudnou vůlí se rozhodnete pro Cestu Pravdy - Matouš 9:16-17. Bůh nám dal Ducha síly, lásky a odvahy, odložme tedy všechny strachy a omezení. Kódy PLUS nepřísluší k žádnému náboženství.

Doporučuji všem knihu BOŽÍ ŘEČ od jednoho z předních amerických genetiků, od Francise S. Collinse.

Vědec předkládá důkazy ve prospěch víry Doktor Francis Collins působí ve funkci vedoucího Projektu lidského genomu a patří k vědcům světového renomé. Podílí se na výzkumu DNA neboli kódu života, ale je to také člověk neotřesitelné víry v Boha a v Písmo. Věří, že Bůh se o nás stará a že může do záležitostí člověka zasáhnout a za určitých okolností i zázračně. Collins objevil několik vědeckých důkazů ukazujících na to, že všechny živé bytosti mají společný původ, přičemž ale odmítá materialistický a ateistický světonázor, který zastává mnoho předních darwinistů.
Krátce řečeno, doktor Collins poskytuje uspokojivé řešení dilemat, která sužují všechny, kteří věří v Boha a současně si váží vědy. Víru v Boha a víru ve vědu lze harmonicky sloučit v jeden světonázor. Bůh, v něhož věří, je Bůh, který naslouchá modlitbám a jde mu o blaho našich duší. Biologie, které se věnuje, je s takovýmto Bohem slučitelná. Collins vědu nevnímá jako něco, co je v rozporu s biblí; podle něj věda naopak bibli doplňuje a pozdvihuje.
Když doktor Collins pomáhal koordinovat Projekt lidského genomu, jehož cílem je přečíst kód života, tak si své názory nechával povětšinou pro sebe. Nyní dr. Collins obšírně vysvětluje, jak vnímá sloučení rozumu a náboženských zjevení, což naposledy učinil C.S. Lewis ve své knize Mere Christianity Kniha Boží řeč vysvětluje, že věda nevyvrací Boha a naopak. Dr. Collins zvažuje a zavrhuje několik poloh ve spektru od ateismu po kreacionismus mladé Země, a to včetně agnosticismu a inteligentního designu. Namísto toho navrhuje novou syntézu, nový způsob uvažování o činorodém a starostlivém Bohu, který stvořil lidstvo prostřednictvím evolučních procesů. Vyslechl od vědců mnoho argumentů proti víře, ale všechny dokázal vyvrátit. Rovněž vyslechl odmítavé argumenty proti vědeckým pravdám od věřících lidí, ale i těm dokázal čelit. Vysvětluje svou cestu od ateismu k víře a potom čtenáře vezme na fantastickou výpravu do světa moderní vědy, aby mu ukázal, že fyzika, chemie a biologie mohou ladit s vírou v Boha a biblí. Boží řeč je kniha pro každého, kdo přemítá o nejpodstatnějších ze všech otázek: Proč jsme? Jak jsme se sem dostali? Co je smyslem života?

 1. Modlitba
  Milovaný Bože modlím se v nejhlubší pokoře a odevzdanosti o prozáření celé mé Bytosti čistým Světlem.
  Prosím, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy nezdravé názory, destruktivní buněčné vzpomínky a všechny fyzické a psychické problémy přes všechny generace spojené s: _________ jsou z Boží Milosti nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že mne prostoupí Světlo, Život a Láska Boží.
  At se děje pro dobro všech.
  Ve jménu Ježíše Krista.

  Amen.
  Chvála Bohu.

 2. Provádění Kódů PLUS
 3. Na konci provádění Kódů položíme ruce na srdce, poděkujeme za léčení, uvědomíme si, jak je důležitá vděčnost, trpělivost a pokora a to hlavní, řekneme : Odevzdávám své Léčení Bohu, Stvořiteli. Nechávám vše volně plynout. Děj se vůle Tvá.
Já jsem CESTA, PRAVDA I ŽIVOT. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6
Setkáváme se přes audio/video konference, kde čteme z Písma, provádíme modlitby a také dle potřeby LK.
Setkávání přes audio/video probíhá ve čtvrtek v 19 hodin - zcela zdarma.

Připojit se můžete zde: pište na e-mail (mirami@lecebnekody.cz)

Kódy PLUS se zaměřují na Obnovu Mysli, Obnovu našeho charakteru. Rozvíjejí naše Ctnosti, navrací nás k Bohu - našemu Stvořiteli.

Doporučuji všem si stáhnout do mobilu aplikaci Bible, budeme číst z Písma během našeho setkávání.Těším se na Vás
s láskou,
Mira
Chvála Bohu

Svědectví o pravém křesťanství a ezoterice.