Léčebné kódy Dr. Alexe Loyda

Metoda Léčebných Kódů byla objevena Dr. Alexem Loydem v roce 2001 a další rok a půl ověřoval tento léčebný systém pomocí testů HRV (testy na variabilitu srdeční frekvence, což je klasická lékařská diagnostická metoda, která vyhodnocuje úroveň stresu v autonomním nervovém systému).
LK odstraňují z těla stres, který je vyvoláván destruktivními buněčnými vzpomínkami, programy z minulosti - např. traumata z dětství, strachy, úzkosti, nesebeláska, neodpuštění. Od té doby Léčebné Kódy s úspěchem využívá tisíce lidí po celém světě. Tato "metoda" byla Dr. Alexovi Loydovi, jak popisuje v knize, seslána Bohem v době, kdy jeho žena trpěla velmi těžkou nemocí a lékaři si s jejím zdravotním stavem nevěděli vůbec rady. Dr. Alex Loyd se několik modlil k Bohu za její uzdravení. Alternativní metody také nepomáhaly.
Objevením a praktikováním této metody (na jedné straně se opírající o historické pravdy, známé lidstvu tisíce let a na druhé straně potvrzené dnešním výzkumem) se podařilo ženě Alexe Loyda uzdravit. Testy HRV (testy srdeční variability) potvrzují, že tato metoda opravdu funguje. Jeho kolega a spoluautor knihy "Léčebný kód" je lékař, který se metodou Léčebných Kódů vyléčil ze své nemoci.

REFERENCE

O Dr. Alexovi Loydovi

Dr. Alex Loyd je autorem knihy Léčebný kód a stejnojmenné metody duchovního energetického léčení. Dr. Alex Loyd byl také několik pastorem. Tato metoda mu byla doslova vnuknuta Bohem po dvanáctiletém usilovném hledání jak uzdravit svoji ženu Tracey od silných depresí. Tato porucha byla tak silná, že nebylo možné ji stávajícími metodami vyléčit. Kromě toho se projevovaly silné vedlejší účinky medikamentů, které způsobily, že se Alexovi a jeho ženě jejich láskyplný vztah hroutil. Tracey byla stále nemocná a její stav se nezlepšoval. Dr. Alex Loyd se tedy ponořil do hlubšího studia, aby zjistil, že většina velkých fyziků z historie až do dnešní doby doslova předpověděla, že jednoho dne objevíme metodu jak léčit samotný zdroj nemoci a že se bude jednat o energetickou léčbu, protože energie je zdrojem všeho, co stvořil Bůh. Například v roce 1969 profesor Murray Gell-Mann, laureát Nobelovy ceny ze Standfordské univerzity prohlásil: „Chemie těla je řízena kvantovými buněčnými poli.“ Již v roce 1937 řekl Albert Stzent-Gyorgyi, maďarský lékař a laureát Nobelovy ceny: „Léčení lidí bez pojetí energie je léčení mrtvých,“ nebo William Teller ze Standfordské univerzity:“ Lék budoucnosti bude založen na kontrole energie v těle.“ Dr. Alex Loyd je silná osobnost, věřící v Boha jako zdroje lásky a energie. Alex se modlil k Bohu, aby Bůh jeho ženu uzdravil. Metoda léčebných kódů mu byla vnuknuta Bohem na letišti v Los Angeles, když se vracel domů z jedné z konferencí a jeho ženě se v tu dobu opět vrátily její silné deprese. Byla to metoda, která později dostala název Léčebné kódy a která spočívá v nalezení a aktivaci čtyř léčebných center na lidském těle, jež souvisí s nejrůznějšími problémy, které následně vyvolávají naše nemoci. Ihned po návratu ke své ženě tuto metodu aplikoval a deprese se začaly zlepošovat. Tracey prováděla kódy každý den po dobu tří týdnů a od té doby se deprese již nikdy neobjevily. Tracey se uzdravila a jako projev naděje a víry si přidala ke svému jménu další jméno – Hope neboli Naděje. Dr. Loyd začlenil do své praxe psychologa tuto novou metodu a s úžasem sledoval, jak se jeho pacienti, které léčil z psychických problémů, uzdravují také z fyzických nemocí. Aby mohl opustil svoji zavedenou praxi psychologa a plně se věnovat léčení pomocí metody léčebných kódů, potřeboval vědecký důkaz, že metoda funguje. Proto se téměř dva roky věnoval výzkumu – měřil hladiny fyziologického stresu pomocí přístroje HRV při současném provádění metody léčebných kódů. Výsledky byly ohromující.

O léčebných kódech

Léčebné kódy jsou metodou duchovního energetického léčení zaměřené na zdroj našich zdravotních problémů. Naše tělo bylo svým Tvůrcem stvořeno k dokonalosti a zdraví. Bůh vytvořil celý vesmír, vše kolem nás je dokonalé, včetně nás, našich buněk, našeho těla a našeho zdraví. To, že je to jinak, není Boží chyba či omyl, ale chyba je v nás – v našem myšlení, činech, v naší vnitřní destrukci způsobené vztahem k sobě samým, k jiným, k Bohu, k naší planetě Zemi, ke zvířatům a všemu živému i neživému kolem nás. Léčebné kódy jsou zaměřeny na energetické léčení našeho těla. Nezaměřují se na fyzické a psychické nemoci přímo, ale na naše emoce, mylné názory, na naše tzv. destruktivní buněčné vzpomínky. Podle seriózních výzkumů (např. lékařů z Harvardské a New Yorské univerzity) až 95 % všech našich problémů způsobuje stres uložený v destruktivní buněčné paměti. Není to např. stres z aktuální zmeškané schůzky nebo stres z dopravní zácpy na dálnici apod. Je to stres, který máme uvnitř našeho těla, aniž si ho v této formě úplně uvědomujeme. Jedná se o vnitřní kontinuální stres, který máme v našem srdci a v našich buňkách uložen ve formě vzpomínek či obrazů, které je potřeba najít, vyléčit, doslova přepsat jako nějaký počítačový program, a tak umožnit imunitnímu systému začít léčit náš organizmus.

Skryté buněčné vzpomínky

Co je to vlastně za obrazy a vzpomínky? Jednoduchým příkladem je například nějaká událost, která, i když se z pohledu dospělého člověka může zdát malicherná, se nám udála v raném dětství a která nás provází celý život (aniž o ní přemýšlíme, aniž o ní vůbec víme!). Jako děti jsme ji vnímaly velmi silně, a negativně se nám „vryla“ do našeho srdce. Může jít o obraz nebo skrytou buněčnou vzpomínku, která se udála třeba ještě při porodu, v prenatálu, anebo to může být dokonce generační záležitost, která je uložená v našich buňkách. A tento obraz je potřeba najít a vyléčit. V našem srdci jsou uloženy všechny nevědomé, podvědomé, vědomé myšlenky, obrazy, víry a pocity, včetně vůle a svědomí, obrazy a přesvědčení, s kterými jsme se setkali a která byla námi přijata. A tyto obrazy a přesvědčení doslova proudí přes buňky našeho těla a ovlivňují, jak se cítíme, jak jednáme, ovlivňují naše vztahy, naše úspěchy a naše fyzické zdraví. Léčení celého člověka začíná léčením srdce. Není to srdce fyzické, ale to „srdce“, které je centrem a zdrojem všeho dění v našich životech. Toto srdce potřebuje naše léčení a zároveň toto srdce je třeba střežit. Většina z nás již delší dobu ví, že pokud chceme být opravdu šťastní, zdraví a úspěšní, tak se musíme zbavit negativních emocí, negativních myšlenkových vzorců, vědomého přesvědčení o něčem nepravdivém, máme myslet pozitivně. Ale jak to provést? Tolik lidí přečetlo knihu např. Tajemství, a kolika lidem se podařilo vše, co přečetli, začlenit do svého života? Přitáhnout si úspěch a zdraví? Síla vůle nám k tomu nestačí. Jak zmiňuje Dr. Bruce Lipton, naše podvědomá paměť je tisíckrát silnější než síla vůle.

Hlavní předností metody léčebných kódů je její jednoduchost a přirozenost

Metoda spočívá v aktivaci čtyř léčebných center, které jsou na naší hlavě. Jednotlivé kódy se pak skládají z jednotlivých sekvencí poloh našich rukou a zaměření prstů na tato centra. Když se s touto metodou naučí člověk správně pracovat, stává se nezávislým a může ji provádět sám a léčit tak nejen své emoční a zdravotní záležitosti, ale i vztahy s okolím, pracovní záležitosti, zkrátka vše, co ho v životě ovlivňuje a naplňuje, dokonce může pomáhat i druhým. Tím se tato metoda značně liší od ostatních metod, které většinou vyžadují pravidelné návštěvy u konzultanta či terapeuta. Pomoci nalézt nejranější vzpomínku je důležitou součástí praxe certifikovaného praktika, který byl na toto vyškolen. Tuto vzpomínku pak můžeme vyléčit pouze prostřednictvím aktivního praktikování léčebných kódů. Vzpomínka nám nadále zůstává, jen nás již nebolí, nezatěžuje náš imunitní systém. Certifikovaný praktik vás metodu léčebných kódů naučí rychle a spolehlivě. Naučí vás s metodou správně pracovat a vést k samostatnosti v praxi. Provádí společně s klientem léčebné kódy a pomáhá mu, aby na své problémy nebyl sám. Hlavní součástí je modlitba a nalezení pravdivého tvrzení (veliký rozdíl oproti afirmacím!).

V čem je školený praktik nenahraditelný?

Dr. Loyd vyškolil po světě desítky certifikovaných praktiků této léčebné metody také proto, aby tito praktici mohli vyučovat, jak správně LK provádět. Aby léčebné kódy fungovaly, musí se provádět pravidelně. Jak je uvedeno i v knize, ani Tracey Hope Loyd, ani Dr. Ben Johnson se neuzdravili během jednoho dne či hodiny. Uzdravili se, protože věděli, jakým způsobem mají přesně postupovat a Léčebné kódy prováděli pravidelně. Léčebné kódy navrací člověka k Bohu bez ohledu na jeho vyznání. Léčebné kódy vás dovedou k pravému vnitřnímu náboženství, což znamená prožití a procítění Božské lásky v nás. Vše se v našem životě děje v souladu s Boží vůlí, proto je vždy v procesu uzdravení potřebná pokora a naprosté souznění s „Děj se vůle Tvá, neboť Tvá vůle je i má“.

Zdroj.: Fénix časopis

ODPUŠTĚNÍ

Odpuštění je zcela zásadní záležitost pro náš plnohodnotný život. Už i v Otčenáši je to jediná věc, o níž se Ježíš zmiňuje dokonce dvakrát. Neschopnost odpouštět se projevuje v podobě zlosti, podrážděnosti či neochoty být ve společnosti určitého člověka. Mnoho lidí si myslí, že když někomu odpustí, zbavují dotyčného odpovědnosti za určitý čin. Tito lidé nechápou, že tím, že odpouštějí, odpoutávají se oni od toho, kdo provedl něco zlého. Dokud odmítám někomu odpustit, jsem s ním svázán a v průběhu procesu on mě neustále stahuje do propasti. Navíc často se stává, že tomu, komu nedokážu odpustit je to úplně jedno, že se tím trápím. Vůbec mu na tom nezáleží. Tady vidíme, že neschopnost odpouštět ubližuje jen a jen mne. To nejlepší, co můžeme pro sebe a své nejbližší udělat, je umět odpouštět druhým a nikoho neposuzovat !! Odpuštění je tedy naprosto zásadní v našem procesu a je zásadní pro náš šťastný a radostný život. Skutečné odpuštění může změnit naši vnitřní podstatu. Odpuštění je prožití naší velkorysosti a lze jej nazvat "Svátostí". Odpuštění nás osvobozuje, hojí naše tělo, hojí naše životy. Co dělat, když přes veškerou snahu nelze někomu odpustit? Musíme se obrátit do našeho srdce.

Škodlivé činnosti

Kategorie "Škodlivé činnosti" je prakticky nejrozsáhlejší kategorií, jíž se denně zabývají různé poradenství, kurzy a terapie na celém světě. Tyto činnosti vyplývají z našich pokusů znecitlivět naše vnitřní bolesti. Jejich cílem je spíše nalézt potěšení a vyhnout se bolesti, místo toho abychom usilovali o lásku, kterou skutečně potřebujeme. Jedná se o touhy a chování, které neustále opakujeme, i když nás to vlastně odtahuje od toho, co ve skutečnosti v životě chceme. Můžeme tyto záležitosti naleznout u sebe a ani vlastně nevíme, proč to děláme. Je to, jako kdyby to bylo v nás naprogramováno. Ano, je to v nás naprogramováno. Naše obrazce ve vzpomínkách nás vedou k určitému chování a ztěžují nám se změnit, začít se chovat jinak. V průběhu času se toto chování a vnější podmínky, které nás obklopují, stanou součástí naší buněčné paměti a je mnohem obtížnější se jich zbavit. Do kategorie „Škodlivé činnosti“ patří například problémy s váhou, dietami a cvičením a také s návykovými látkami. Dále sem patří závislost na TV, hrách, alkoholu a mnohé další. Tyto destruktivní reakce, projevující se navenek, jsou vždy odezvou na vyvolání určité buněčné vzpomínky obsahující nějakou lež, týkající se našeho života. Škodlivé činnosti je téměř nemožné měnit, pokud neléčíme nevědomé a destruktivní buněčné vzpomínky a přesvědčení. Pomocí metody Léčebných Kódů můžete nalézt tyto destruktivní vzpomínky a umožnit tak svému tělu a mysli zbavit se jakékoliv škodlivé činnosti.

Mylné názory

Přední americký biolog Dr. Bruce Lipton potvrzuje, že příčinou nemocí je téměř naprosto vždy stres vyvolaný tím, že máme mylné názory na sebe, na svůj život a na ostatní lidi. Tyto názory v nás vytvářejí obavy z věcí, jichž se nemusíme obávat, a stres a nemoci jsou v podstatě obavy, které se projevily ve fyzické podobě. Mylné názory vytvářejí v našem těle stres, posunují naše buňky do tzv. sebeobranného módu a náš autonomní nervový systém se zapne do pozice „bojuj anebo uteč“. Jinými slovy: mylné názory nás dělají nemocnými. Primárními mylnými názory jsou: Jsem nesympatický(á), Jsem bezvýznamný(á). Jsem špatný(á). Jsem beznadějný(á). Jsem bezcenný(á). Život je beznadějný. Stane se něco špatného. Budoucnost bude stejná jako minulost. Nejsem v pořádku. Něco se musí okamžitě změnit, abych byl v pořádku.

Láska versus sobectví

Nedostatek lásky je jedním z hlavních kořenů v podstatě všech našich problému. Z lásky pramení všechny pozitivní vlastnosti a ze sobectví všechny negativní vlastnosti. Dá se říci, že nejdůležitější kategorií je Láska spolu s Odpuštěním. Neschopnost odpouštět bývá důsledkem sobectví a nedostatku lásky. Pravá láska znamená, že se oprostíme od svých potřeb a žádostí a děláme to, co je nejlepší pro ostatní a pro nás. A máme-li se rozhodnout mezi tím, co vyhovuje našim potřebám a žádostem, a tím, co je přínosem pro někoho jiného, pak nás láska vede k volbě potřeb druhého. Je jedna veliká zásada a přitom prostá zásada. Držíme - li se jí pevně a učiníme-li jí velikou ústřední zásadou v našem životě, budeme mít velkolepý úspěch, budeme opravdu velicí a šťastní, milováni a žehnáni. Kdyby byla opravdová láska více rozšířena, změnila by tento svět, v němž žijeme. Dříve převládal názor, že "já" je slovo velice důležité, že chce-li někdo nalézt úspěch, velikost, štěstí, musí věnovat všecku pozornost sobě a jen sobě. To byl velký omyl. Je to přímý opak, opak nezměnitelného zákonu, že nalézáme vlastní život, když jej ztrácíme ve službě jiným. Tedy čím více ze svého života dáváme jiným, tím plnější a bohatší, tím krásnější a šťastnější stává se náš život. Následně uvidíme, že naše opravdová láska, naše služba, naše účinnost k jiným vrací se k nám vždy zpět, zesílená někdy stokrát nebo tisíckrát, dle zákona vesmíru. Není možno nalézt pravé štěstí, hledáme-li ho přímo. Naše štěstí nalezneme nepřímo službou, láskou a štěstím, které dáváme jiným. Jen to co vychází ze srdce muže vniknout do srdce. Lidé mne zneužívají Těmto a dalším podobným názorům lidé často věří a často ani nevědí proč. Mylné názory jsou jakési nádory v našich buněčných vzpomínkách. Jsou jako jakési rozhlasové stanice vysílající do našich uší lži. A když slyšíme tyto lži hodně let, začneme jim věřit a podle toho také jednáme. To vše způsobuje, že žijeme sebezničujícím způsobem, v našem těle vytváříme stres, který vede k onemocnění či nemocem. Jsou-li naše názory správné, pak jsou správné i naše pocity, myšlenky a činy. Jestliže se však vaše činy, pocity a myšlenky neshodují s tím, co byste chtěli, je to vždy způsobeno tím, že něčemu věříte. Jakmile změníme své názory, automaticky se změní i naše myšlenky, pocity a jednání. A k tomu nám pomůže metoda Léčebné Kódy a všechny problémy svého života můžete natrvalo a účinně odstranit správným používáním této metody. Dr.Bruce Lipton řiká, že je téměř vyloučeno vyřešit jakýkoliv problém jen silou vůle, neboť naše podvědomá mysl je milionkrát silnější než síla vůle. Tisíckrát budu chtít začít pozitivně myslet, ale když mne budou ovlivňovat mé podvědomé myšlenky, které jsou tisíckrát silnější než síla vůle, tak změna nenastane. Léčebné kódy se zaměří na tyto podvědomé myšlenky a nahradí je jinými. Odstraněním těchto mylných názorů Vaše těla nastartuje opět svůj přirozený proces.

RADOST versus Smutek a Deprese

Upřímná a spontánní radost je pro nás indikátorem existence či neexistence destruktivních problémů srdce. Radost je velmi vzácný květ a existuje navzdory okolnostem. Nemáme na mysli nasazení šťastného výrazu, aby si ostatní mysleli, že jsme v pohodě (Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal). To nejen, že není upřímné, ale vtahuje naše tělo do vnitřního rozporu. Máme na mysli upřímnou radost, kterou máme uvnitř našeho srdce a těla. Opravdová radost je spojená s láskou. Kde je láska, tam je radost. Nedostatek lásky bývá vždy spojen s nedostatkem radosti. Smutek a deprese jsou zakořeněny v buněčných vzpomínkách, které nám nalhávají, že život je beznadějný jen proto, že se v minulosti něco stalo. Tyto nezdravé buněčné vzpomínky a stres s tím související mají tendenci ovlivňovat náš kožní systém – lidskou pokožku a s tím související kožní problémy. Léčebný kód se nezaměřuje přímo na určitou nemoc či zdravotní problémy. Léčebné kódy se zaměřují na buněčnou vzpomínku, mylný názor nebo negativní pocit.

KLID versus úzkost a strach

Pocit klidu je nejlepším ukazatelem zdravého srdce (mysli, vědomí, duše). Klid je přirozený důsledek milujícího srdce. Tuto kategorii nemůžeme zdokonalovat pomocí úsilí. Vnitřní klid je jedinou ze ctností, kterou nemůžete vytvořit. Musí plynout ze srdce plného lásky a radosti. Stav klidu bývá narušen strachem a strach je zdrojem všech negativních pocitů. Smutek, netrpělivost, nedůvěřivost, kontraproduktivní jednání, nestřídmost to vše pramení ze strachu. Důvod proč si volíme, co si volíme, je samozřejmě tak jako všechno ostatní ukryto v srdci. Když se hlava střetne se srdcem, srdce vyhrává. I když si vědomě rozumem volíte lásku, je-li vaší nevědomou motivací strach, strach vyhraje a připraví vás o klid. Jakmile si zvolíte strach, okamžitě mají negativní pocity a myšlenkové vzorce otevřené dveře a brání nám prožívat život vašich snů. Je dobré také vědět, že opravdový klid je ještě méně ovlivnitelný vnějšími podmínkami než pocit radosti.

TRPĚLIVOST versus Zlost, Frustrace a Netrpělivost

Netrpělivost je důkaz, že člověk není spokojený. A téměř vždy to znamená, že se porovnáváme s ostatními, což nás uvádí na nesprávnou cestu. Srovnávání s ostatními nás vede k pocitu méněcennosti nebo nadřazenosti. Obojí je děsivé a způsobuje to nejen stresové stavy, ale všechny možné zdravotní potíže. Až budete příště netrpěliví, přičítejte to faktu, že jste právě vypnuli svůj imunitní systém a umožnili přístup nějaké nemoci či problému. Netrpělivost je jedna z negativních emocí, jejíž původ pramení ze strachu. Buněčné vzpomínky nevyřešíte, pokud se nezaměříte na strach. Nemusíte to dělat vědomě, Léčebné Kódy to udělají automaticky.

VSTŘÍCNOST versus Odmítavost a Hrubost

Tato kategorie je pro mnoho lidí zřejmě ta nejproblematičtější, hlavně pro ty, kteří prožívají v životě hlubokou psychickou bolest. Sobecký člověk - ten, kdo reaguje pod vlivem strachu a brání se lásce - většinou odmítá druhé a bývá na ně hrubý, protože sám trpí určitou bolestí a pocitem, že je odmítán. Právě to je ta nejhorší věc, jakou muže člověk prožívat, když ho někdo odmítne. Tělesný systém, jenž bývá nejvíce ovlivněn odmítavými postoji, je centrální nervový systém.

SEBEVĚDOMÍ versus pocit méněcennosti

Hodně lidí má tuto kategorii jako svou hlavní kategorii, hlavně ti, kteří prožili nějaký hodně závažný emocionální problém nebo trpí perfekcionismem. S tím bývají spojeny pocity viny, hanby a strachu. Problém spočívá v tom, že i ti nejlepší z nás občas nejednají správně a často se jim něco nepodaří, což samozřejmě neznamená, že jsou špatní. Oni přitom propadají zoufalství a beznaději. Tělesným systémem této kategorie je respirační systém. Když člověk prožívá pocit strachu, viny a hanby, bývají nejběžnější fyzickou reakcí problémy s dýcháním.

DŮVĚRA versus Ovládání

Bez důvěry nemůžeme milovat. Bez důvěry si neustále vytváříte sobeckou a ochrannou bariéru bránící lásce. Tou bariérou v nás je strach. Snažíme se mít nad naším životem co nejvyšší kontrolu.

POKORA versus Povrchnost

Pokora je nesmírně důležitá pro náš život. Oproti tomu povrchnost pramení z názoru, "vnějšek je vším" a že "Nejsem v pořádku, a pokud mě lidé blíž poznají, budou mít tentýž názor, a proto musím za každou cenu lidem předkládat svůj uměle vytvořený obraz, aby neviděli, kdo skutečně jsem". Jakmile začneme manipulovat sami ze sebou a s lidmi , zaměříme se na vnější dojem, ničíme své srdce, a to jak fyzicky , tak nefyzicky. Jsme takoví, jací jsme ve svém srdci. Budeme-li energii vkládat do pročišťování srdce, automaticky získáme to, co opravdu chceme, což znamená, že budeme mít sami ze sebe dobrý pocit.

SEBEOVLÁDÁNÍ versus ztráta kontroly

Jestliže se nedokážeme ovládat, nedokážeme milovat, nedokážeme realizovat své sny a většinou si zničíme i své zdraví. Sebeovládání je velmi důležité pro stav našeho srdce. Sebeovládání nemá být těžký, násilný a náročný úkol, ale naopak vše by mělo jít hladce a bez velkého úsilí. Je-li naše srdce plno strachu, pak se snažíme ovládat, abychom získali, a aby bylo všechno v pořádku. Naproti tomu, když je srdce plné lásky a pravdy, snažíme se ovládat s láskou, radostí a vděčností, protože už je všechno v pořádku. U této kategorie jsou závažnými problémy lenost a bezohlednost. Problémy sebeovládání jsou spojeny se svalovým a kosterním systémem. Je doslova úžasné, jak se tyto problémy vyřeší, když ve svém srdci vyléčíme všechny problémy týkající se lenosti, bezohlednosti, bezmocnosti a neupřímnosti.

O metodě

  1. Objev metody Metoda Léčebných Kódů byla objevena Dr. Alexem Loydem v roce 2001 a další rok a půl ověřoval tento léčebný systém odstraňující z těla stres pomocí testů HRV (testy na variabilitu srdeční frekvence, což je klasická lékařská diagnostická metoda, která vyhodnocuje úroveň stresu v autonomním nervovém systému). Od té doby Léčebné Kódy s úspěchem využívá tisíce lidí po celém světě. Tato metoda byla prakticky Alexovi Loydovi vnuknuta (po několikaletém modlení se k Bohu) v době, kdy jeho žena trpěla velmi těžkou nemocí a lékaři si s jejím zdravotním stavem nevěděli vůbec rady. Alternativní metody také nepomáhaly. Objevením a praktikováním této metody (na jedné straně se opírající o historické pravdy, známé lidstvu tisíce let a na druhé straně potvrzené dnešním výzkumem) se podařilo ženě Alexe Loyda díky Bohu uzdravit. Testy HRV (testy srdeční variability) potvrzují, že tato metoda opravdu funguje. Jeho kolega a spoluautor knihy Léčebný kód je lékař, který se metodou Léčebných Kódů vyléčil z Lou Gehrigovy choroby. Toto onemocnění je uváděno z hlediska klasické medicíny jako nevyléčitelné onemocnění a většinou končí zhruba do pěti let smrtí. Dr. Ben Johnson se uzdravil zhruba po třech týdnech praktikování Léčebných Kódů.
  2. Kvantová fyzika Léčebné kódy Vás nejen naučíme používat, ale jsme Vám také k dispozici v začátku provádění léčebných kódů, abychom rychleji a do hloubky nalezli Vaše buněčné vzpomínky, které jsou zdrojem našich problémů a nemocí. Největším problémem je buněčná vzpomínka, problémy srdce, duchovní záležitosti. Proto tolik lidí nenalezne úplné uzdravení, i když změní stravu, začnou sportovat, meditovat atd. dokud nevyléčí své buněčné vzpomínky. Právě problémy srdce jsou zdrojem všech našich problémů fyzických i psychických. Musíme začít léčit buněčnou paměť, naše vnitřní naprogramování a obracet svoji pozornost k Bohu.
  3. Duchovní otázky spojené s našimi problémy Král Šalamoun, který je dodnes znám pro svou moudrost a pochopení lidské povahy, řekl před 3 tisíci lety, že člověk by měl chránit své srdce nade vše, protože z něho proudí všechen život ("střež a chraň své srdce, neboť z něho vychází život"). Duchovní otázky jsou otázky srdce. Samozřejmě, že nemyslíme fyzické srdce, ale srdce inteligentní a milující zároveň, srdce jako sídlo naší duše, našeho svědomí ale i našeho nevědomí a podvědomé mysli.
  4. Vědecké základy metody Dr. Bruce Lipton, biolog Stanfordské univerzity je první osobou, která se zabývá duchovními záležitosti srdce z vědeckého hlediska. Jeho práce ukazuje, že více než 90 % z toho co ovlivňuje naše myšlenky a činy lze přičítat nevědomým vzpomínkám uložených v našich buňkách. Tyto vzpomínky mohou obsahovat mylné představy o sobě, o jiných o životě, o Bohu, a tyto mylné názory vytvářejí obavy z věcí, jichž se vlastně nemusíme obávat. Tím vzniká fyziologický stres, který je příčinou většiny fyzických a psychických problémů. Dr.Lipton říká, že pokud budeme léčit tyto mylné představy a nezdravé víry můžeme dokonce léčit genetická onemocnění.
  5. Buněčné vzpomínky Když se střetne srdce s hlavou, vítězem se stává srdce. Jsme tím, kým jsme ve svém srdci. Čemu věříme ve svém srdci, tomu věříme doopravdy. Co je v našem srdci, určuje v jaké situaci se nacházíme a jak jednáme. Všichni asi již víme, jak důležité je myslet v našem životě pozitivně, ale všichni jsme zažili situace, že ať se snažíte sebevíc, nepomáhá to. Je to proto, že v našem těle je daleko silnější moc, než je síla vůle, a to je podvědomá paměť, která je tisíckrát silnější a která tvoří 90 procent z celkové paměti. V této podvědomé paměti jsou uloženy výše uvedené mylné představy( lži), kterým mylně věříme a podle nichž mnohdy jednáme. Léčebné Kódy se zaměřují na buněčnou vzpomínku, mylný názor nebo negativní pocit, které léčí. Nevědomá mysl pracuje asociacemi, což znamená, když si například vzpomenete na Vánoce a máte s touto vzpomínkou spojené nepříjemné vzpomínky, vaše nevědomá mysl se oživí a u vás nastanou nepříjemné pocity, kterým vůbec nerozumíte. Proto nás nečekaně přepadají pocity smutku, strachu, zlosti, obavy, aniž my víme proč. Děje se tak neustále a v situacích, kdy k tomu vůbec není důvod.
  6. Fyziologický stres Léčebné kódy odstraňují z duchovního hlediska destruktivní energetický vzorec vzpomínky. Veškerá hmota je energie. Stejně tak i kořenem zdraví a nemocí je vždy tělesná energie.
  7. Léčebné kódy Metoda Léčebné kódy je postupem, který v konečném důsledku zvládne každý z Vás, pokud s metodou budete aktivně pracovat a budete žít v souladu s pravdou, pokorou a láskou. Touto metodou se dokážete zbavit svých mylných představ a názorů, které jsou uloženy ve Vašich buňkách a otevřete tak bránu vašemu imunitnímu systému, aby započal proces léčby Vašich problémů, je-li to v soulad s Boží vůlí. O základech metody Léčebných kódů se můžete dočíst v knize Léčebný kód, kterou vydalo nakladatelství Dobrovský. V této knize Alexe Loyda a jeho kolegy Bena Johnsona naleznete základní odpovědi na Vaše otázky. Zde se setkáváte i s termíny Léčebné Kódy a Léčebný Kód. Léčebný Kód je univerzální léčebný kód, který účinkuje na každého a v každé situaci. Léčebné Kódy je systém využívající specifické kódy, ke specifickým účelům. Je dobré také vědět, že pouze Certifikovaný praktik Léčebných kódů je vyškolen takovým způsobem, aby Vás mohl vést správným způsobem, pomoci Vám nastartovat duchovní proces a vytvořit pro Vás Vaše vlastní Léčebné Kódy. Tyto vlastní kódy - modlitby jsou tak mnohem intenzivnější, rychlejší a účinnější. Léčebné Kódy jsou pozice vašich rukou a prstů, které jsou ve správných kombinacích zaměřeny na 4 léčebná centra na Vašem těle resp. na Vaší hlavě a krku. Správná kombinace a zaměření na tyto čtyři léčivá centra za pomocí Vašich rukou se používá k léčení Vašich nezdravých vzpomínek a obrazců. Tyto kombinace lze srovnávat se čtyřmi aminokyselinami, které tvoří naše DNA. Jakýkoliv rozdíl v každém člověku na světě je určován pomocí jedinečné kombinace těchto čtyř aminokyselin. Úlohou certifikovaných praktiků Léčebných kódů je seznámit klienty mnohem hlouběji s duchovní metodou Léčebné kódy a navázat tak na základy uveřejněné v knize. Knihu Vám doporučujeme. Naším cílem je, aby každý klient dokázal tuto metodu používat tak, aby byla k jeho maximálnímu prospěchu v jeho životě jako celku. Metoda Léčebné Kódy, na rozdíl od některých jiných metod, nevyžaduje otevírání Vašich bolestných vzpomínek z minulosti, ani se s nimi zpětně aktivně zaobírat. Léčebné Kódy fungují, aniž byste si museli vědomě vybavovat nepříjemné vzpomínky, myšlenky a pocity, které je potřeba prozářit a prosvětlit.
    Upozorňujeme Vás, že metoda Léčebné kódy v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči nebo péči Vašeho psychologa ani mylně nezavádí název "léčit". Nejsou určeny k léčbě nebo prevenci. Název je odvozen od knihy Léčebný kód (The Healing Code) z amerického překladu: The Healing Codes.