Léčebné kódy Dr. Alexe Loyda

Změnte své myšlení, změnte svůj Život, jsme spolutvůrci našeho života, naše myšlenky utváří náš život.

Vítám Vás na stránkách Léčebné kódy. Stránky jsou určeny pro všechny, kteří pracují nebo by rádi začali se věnovat duchovní metodě Dr. Alexe Loyda - Léčebné kódy (název vychází z knihy Léčebný kód), ale i pro ty z Vás, kteří pevně věříte v Boha, ale i přesto cítíte, že Vás ovlivňují tzv. programy, buněčné vzpomínky, které Vám nedovolují žít Život pro jaký jsme byli Bohem stvořeni. Stále se točíme v kruhu a tyto destruktivní programy nelze změnit, vystoupit z tohoto kruhu, z našeho "naprogramování". Již ve Svaté knize, Knize Života, Bibli je psáno: "Sám nerozumím tomu, co dělám, vždy nedělám to co chci, ale to co nenávidím, jelikož..." - Římanům 7. Cílem metody Léčebné kódy je abychom se probudili, do Pravdy, abychom rozpoznali sebe ve své jedinečnosti, abychom obnovili svoji Mysl - Efeským 4:23-24, abychom obnovili náš vztah s Bohem, a hlavně "pracovali" duchovně na sobě takovým způsobem, aby tato "práce" byla v souladu s Knihou Života. Kódy vychází z předpokladu, že prvotní příčinou všech problémů je nepřijetí, odpadnutí od Boha. Toto odmítnutí v nás vytváří v podstatě toxické a negativní myšlenky, strachy, nemoci problémy a stres. Nejedná se ale pouze o stres, tak jak si ho většina z nás dokáže představit. Jedná se o hlubší vzpomínky, prožitky nastřádané a získané během našeho života a života našich předků a tyto záležitosti, které jsou uloženy hluboko v nás, ovlivňují nás na podvědomé úrovni ovlivňují naše jednání, naše chování, vztahy, ale i nemoci a další problémy - Římanům 12:2. Za použití této jednoduché "metody" dokážete se postupně odpoutat od těchto bolavých programů plných strachu a mylných představ o sobě, o ostatních, o Bohu, a projít branou, kdy jste v plném uvědomění si Sami sebe a svojí pravé podstaty a svoboudnou vůlí se rozhodnete pro Cestu Pravdy - Matouš 9:16-17. Bůh nám dal Ducha síly, lásky a odvahy, odložme tedy všechny strachy a omezení. Léčebné kódy nepřísluší k žádnému náboženství.

S láskou. Chvála Bohu.
Mira