NOVÉ KÓDY PRO VŠECHNY SOUROZENCE V KRISTU

Přeprogramujte své myšlení. Žijte aktivní vztah s milujícím Bohem, žijte vítězný boj každý den

Nové Kódy vás naučí:

JAK APLIKOVAT BOŽÍ SLOVO DO KAŽDÉHO DNE
JAK ZVLÁDAT NÁROČNÉ SITUACE
JAK OBNOVOVAT SVOJI MYSL A TŘÍBIT CHARAKTER
JAK BOJOVAT S HŘÍCHEM


OTÁZKY – které mohou být zodpovězeny během našeho pravidelného setkávání při Božím Slově v úterý nebo ve čtvrtek – Adonai Media

JSEM ZNOVUZROZENÝ V KRISTU?
JSEM POKŘTĚNÝ V Kristu?
Jak PROBÍHÁ SPRÁVNÝ BILIBLICKÝ KŘEST?
Kdy mohu být pokřtěný?
Jsou mě odpuštěny hříchy?
Je platný křest u katolické církve?

Verš 1:
Byl jsem ubožák
Vzpomínám si, kdo jsem byl
Byl jsem ztracený, byl jsem slepý
Docházel mi čas

Hřích oddělen?
Propast byla příliš široká
Ale z druhé strany průrvy
jsi mě držel ve svém pohledu?

Verš 2:
Tak jsi udělal cestu
Přes velkou propast
Zanechal jsi za sebou nebeský trůn
Abys ho postavil tady uvnitř

A tam na kříži
Zaplatil jsi dluh, který jsem měl
Zlomil jsi mé okovy, osvobodil mou duši
Poprvé jsem měl naději

Refrén:
Děkuji ti Ježíši,
za tvoji krev
Děkuji ti Ježíši,
že mě obmyla do běla
Děkuji ti Ježíši,
že jsi mi zachránil život
Vyvedl jsi mě z temnoty
do velkolepého světla

Verš 3:
Vzal jsi mé místo
Uvnitř mého hrobu hříchu
Tři dny jsi byl pohřben
A pak jsi zase vyšel ven

A teď už smrt nemá žádné žihadlo
A život nemá konce
Neboť jsem byl proměněn
krví beránka

Děkuji ti, Ježíši,
za tvoji krev
Děkuji ti, Ježíši,
že mě obmyla do běla

Děkuji Ti Ježíši,
že jsi zachránil můj život
Vyvedl jsi mě z temnoty
do velkolepého světla

Není nic silnějšího
než zázračná moc krve
Krve, krve?

která nás nazývá syny a dcerami
Jsme vykoupeni naším otcem
skrze krev krev

Není nic silnějšího
než zázračná síla krve
Krve, krve?

která nás nazývá syny a dcerami
Jsme vykoupeni naším otcem
skrze krev krev

Děkuji ti, Ježíši,
za tvoji krev
Děkuji ti, Ježíši,
že mě obmyla do běla

Děkuji Ti Ježíši,
že jsi mi zachránil život

Vyvedl jsi mě z temnoty
do velkolepého světla

Sláva Jeho jménu
Sláva Jeho jménu

Tam na mé srdce
byla nanesena krev
Sláva Jeho jménu