Léčebné kódy

Změnte své myšlení, změnte svůj Život, jsme spolutvůrci našeho života, naše myšlenky utváří náš život. Psych-k konzultace

Vítám Vás na stránkách Léčebné kódy. Stránky jsou určeny pro všechny, kteří pracují nebo by rádi začali se věnovat duchovní metodě Dr. Alexe Loyda - Léčebné kódy (název vychází z knihy Léčebný kód), ale i pro ty z Vás, kteří pevně věříte v Boha, ale i přesto cítíte, že Vás ovlivňují tzv. programy, buněčné vzpomínky, které Vám nedovolují žít Život pro jaký jsme byli Bohem stvořeni. Stále se točíme v kruhu a tyto destruktivní programy nelze změnit, vystoupit z tohoto kruhu, z našeho "naprogramování". Již ve Svaté knize, Knize Života, Bibli je psáno: "Sám nerozumím tomu, co dělám, vždy nedělám to co chci, ale to co nenávidím, jelikož..." - Římanům 7. Cílem metody Léčebné kódy je abychom se probudili, do Pravdy, abychom rozpoznali sebe ve své jedinečnosti, abychom obnovili svoji Mysl - Efeským 4:23-24, abychom obnovili náš vztah s Bohem, a hlavně "pracovali" duchovně na sobě takovým způsobem, aby tato "práce" byla v souladu s Knihou Života. Kódy vychází z předpokladu, že prvotní příčinou všech problémů je nepřijetí, odpadnutí od Boha. Toto odmítnutí v nás vytváří v podstatě toxické a negativní myšlenky, strachy, nemoci problémy a stres. Nejedná se ale pouze o stres, tak jak si ho většina z nás dokáže představit. Jedná se o hlubší vzpomínky, prožitky nastřádané a získané během našeho života a života našich předků a tyto záležitosti, které jsou uloženy hluboko v nás, ovlivňují nás na podvědomé úrovni ovlivňují naše jednání, naše chování, vztahy, ale i nemoci a další problémy - Římanům 12:2. Za použití této jednoduché "metody" dokážete se postupně odpoutat od těchto bolavých programů plných strachu a mylných představ o sobě, o ostatních, o Bohu, a projít branou, kdy jste v plném uvědomění si Sami sebe a svojí pravé podstaty a svoboudnou vůlí se rozhodnete pro Cestu Pravdy - Matouš 9:16-17. Bůh nám dal Ducha síly, lásky a odvahy, odložme tedy všechny strachy a omezení. Léčebné kódy nepřísluší k žádnému náboženství.

S láskou. Chvála Bohu.
Mira