Léčebným kódům se věnuji od roku 2012 a moc ráda se s Vámi setkám při konzulacích nebo seminářích, v této době zejména přes skype, telefon a jiné sociální sítě. Nyní stále více si uvědomuji a doceňuji hloubku a potřebnost Léčebných kódů v dnešní době. Proto jsem pro Vás připravila zdarma setkávání přes skype a to vždy v úterý v 17 hodin. Tolik je potřebné najít nyní čas na modlitby a zpracování témat strachu, obav, úzkostí, bezmoci atd. Moc na Vás těším. :)

A nyní v krátkosti o mne a Léčebných kódech:

Po přečtení knihy Léčebný kód v roce 2012, jsem byla nadšená. Dr Alex Loyd zde popisoval, jak pro naše uzdravení, je zcela nutné se věnovat buněčným vzpomínkám, které nás neustále ovlivnují.
Tyto vzpomínky nás ovlivnují, jako nějaký počítačový program a to i přesto, když se sebevíc snažíme žít v přítomnosti a být pozitivní.
Naše svobodná vůle nestačí k rozhodnutí, že vše změníme ze dne na den.

Dle výzkumu Dr. Bruce Liptona náše buněčná pamět, naše podvědomí je milionkrát silnější než naše rozhodnutí vše změnit.
Proto ztroskotává tolik rozhodnutí a přesvědčení "od zítra vše změním, od nového roku atd."

Naše podvědomé programy jsou daleko silnější a je potřeba tyto programy přepsat, překódovat jako nějaký počítačový program.
Náš mozek je jako hard-disk, kde se vše uchovává a vše co jsme kdy prožili, cítili, se v nás ukládá. Tyto vzpomínky se poté v našem životě „vyvolávají“, spouštějí“ na principu asociací.

Léčebné kódy mají přesah do duchovní roviny. Vedou nás k rozpoznání, že jsme duchovní bytosti a že je potřeba se ve svém procesu, léčení obracet s prosbou, s modlitbou k Bohu. Dr. Alex Loyd velice miluje Boha, miluje Ježíše Krista a jak v knize píše, cítí se jako následovník Ježíše Krista.

To bylo také to hlavní, čím mne tato technika přesvědčila. Ještě ten den po zakoupení knihy v roce 2012 jsem se rozhodla, a obrátila se na Dr. Loyda a vystudovala metodu Léčebné kódy během téměř ročního studia a získala certifikaci Praktika Léčebných kódů.

V roce 2013, 2014, a 2015 jsme pozvali a uspořádali seminář Dr. Alexe Loyda v Praze. Poznali jsme se s Alexem a jeho rodinou osobně a mohli o všem diskutovat.
Seminář Dr. Alexe Loyda navštívilo celkem téměř 2500 lidí. Kniha se stala v Čechách a na Slovensku bestsellerem.


Protože jsem byla a stále jsem jediným Praktikem této metody v České a Slovenské republice, domluvili jsme se s Alexem v roce 2014 na možnosti otevřít v České republice Certiifkační program Fasilitátor12 categories Family to Family ( Průvodce 12 kategorií). Dr. Alex Loyd mne vyhověl a pověřil vést a vyučovat kurzy k získání této certifikace. Jsem ráda, že tak bylo umožněno více lidem se profesně věnovat šíření Léčebných kódů.

Fasilitátory (český překlad Průvodce), kteří pořádají semináře "Léčebné kódy - Průvodce 12 kategorií" a dodržují pravidla jejich Certifikace doporučuji na tomto centrálním webu Léčebných kódů v České a Slovenské republice. www.lecebnekody.cz.

Průvodci mají oprávnění pořádat semináře ve skupině a pracovat pouze dle příručky Dr. Alexe Loyda. Prochází se jednotlivé kategorie: Neodpuštění, Škodlivé činnosti, Nezdravé názory, Láska, Důvěra, Klid, Laskavost, Dobrota, Trpělivost, atd.

Tato Certifikace neopravňuje Průvodce vést individuální konzultace bez příručky, vyhotovovat individuální kódy. Individuální konzultace vede pouze Praktik vyškolený přímo u Dr. Alexe Loyda.

Dr. Alex Loyd popisuje na konci knihy filosofii šíření kódů zde:

Hlubší vhled...
Pár slov o nás a o naši filozofii

V průběhu let jsme se zúčastnili mnoha seminářů, přednášek a kurzů. Přečetli jsme spousty knih v rámci studia na univerzitě, výcvikových programů a jentak pro zábavu. A jsme nesmírně štastní, když nám účastníci akcí sdělují své názoryy, především ty, které se týkají duchovna a pohledu na svět.
Napadlo nás, že by vás mohlo zajímat, kdo vlastně jsme.
Stručně řečeno, jsme následovníci Ježíše Krista. Věříme v jednoho Boha, v jeho syna Ježíše, v Ducha Svatého, jenž v nás sídlí a v jeho psané Slovo, v Bibli.
Věříme, že Bůh je jedinou bytostí ve vesmíru, jež je schopna rozdávat lásku – neboť on je Láska. Věříme, že Bůh ví o každé slze každého člověka na Zemi a že o nás všechny starostlivě pečuje.
Já Alex jsem vyrůstal v prostředí, které tvrdilo, že Bůh je zlý, pomstychitvý a sobecký ... tedy alespoň tak si to vybavuji. Trvalo mi mnoho let, než jsem překonal svou náboženskou výchovu. Postupně jsem došel k poznání, že Bible nelíčí Boha tak, jak jsem to slýchával v dětství. Bible je písmo Lásky.
Jsou v ní zákazy a příkazy, ale takové věci obsahuje i příručka k ovládání DVF přehrávače. Tyto zákazy a příkazy jsou láskyplné instrukce od Stvořitele a říkají, jak žít v lásce, radosti a klidu.
Věříme, že Bůh povolává každého člověka k určitému úkolu, aby šířil jeho lásku. To, co děláme my není pouhý byznys, ale poslání.
Věříme, že Bůh nás povolal, abychom svou láskou pomáhali všem, keří trpí.
A mnohé z toho dokážou úžasné léčebné metody, které provádíme.
Součástí našeho poslání je i darování peněz, jež jsme díky těmto produktům získali,na programy mající podobné poslání jako ty naše.

Děkujeme a nechť vám Bůh žehná!

Alexander Loyd