x 

Certifikace průvodce 12 kategorií

13500,00 Kč
Certifikace průvodce 12 kategorií Léčebných kódů tzv. Family to Family, opravňuje uživatele certifikace být součástí vyškolených osob, které mohou metodu Léčebných kódů profesionálně dále šířit a předávat dle přesného postupu Dr. Alexe Loyda obsaženého v materiálech, kde se pracuje s univerzálním kódem. Průvodce Léčebných kódů je kompletně vyškolen Praktikem Mirou Liškovou k tomu, aby mohl svým jménem Léčebné kódy dále šířit a to formou seminářů Průvodce 12 kategorií a přinášet Léčebné kódy ke stále se rozšiřujícímu počtu lidí, kteří jsou připraveni provádět léčení svého srdce, duše a těla u sebe a svých rodin. Výsledkem je tak profesionální šíření této metody, nezbytné pro zachování kvality této metody. Po absolvování certifikace tak můžete pořádat semináře a provázet klienty jednotlivými kategoriemi, naučit je jak správně metodu Léčebné kódy používat, praktikovat , předat jim Vaše zkušenosti. Součástí je tzv. certifikační balíček, který obsahuje detailní příručku pro Vás jak učit metodu Léčebných kódů dle 12 kategorií a dále příručku pro Vaše klienty (materiál, který obdrží od Vás Váš klient a s kterou bude během Vašich školení pracovat), video soubory Dr. Alexe Loyda k jednotlivým kategoriím a Skype konzultace s certifikovaným praktikem - Mirou Liškovou. Vše je pro Vás v českém jazyce v digitální podobě.

Na závěr po absolvování obdržíte od nás certifikaci. Veškeré dodáné materiály i metoda podéhají autorskému zákonu a nelze je volně šířit a kopírovat.

Cena v €: 530€