Certifikace průvodce 12 kategorií

Certifikace průvodce 12 kategorií Léčebných kódů tzv. Family to Family, opravňuje uživatele certifikace být součástí vyškolených osob, které mohou metodu Léčebných kódů profesionálně dále šířit a předávat dle přesného postupu Dr. Alexe Loyda obsaženého v materiálech, kde se pracuje s univerzálním kódem. Průvodce Léčebných kódů je kompletně vyškolen Praktikem Mirou Liškovou k tomu, aby mohl svým jménem Léčebné kódy dále šířit a to formou seminářů Průvodce 12 kategorií a přinášet Léčebné kódy ke stále se rozšiřujícímu počtu lidí, kteří jsou připraveni provádět léčení svého srdce, duše a těla u sebe a svých rodin. Výsledkem je tak profesionální šíření této metody, nezbytné pro zachování kvality této metody. Po absolvování certifikace tak můžete pořádat semináře a provázet klienty jednotlivými kategoriemi, naučit je jak správně metodu Léčebné kódy používat, praktikovat , předat jim Vaše zkušenosti. Součástí je tzv. certifikační balíček, který obsahuje detailní příručku pro Vás jak učit metodu Léčebných kódů dle 12 kategorií a dále příručku pro Vaše klienty (materiál, který obdrží od Vás Váš klient a s kterou bude během Vašich školení pracovat), video soubory Dr. Alexe Loyda k jednotlivým kategoriím a Skype konzultace s certifikovaným praktikem - Mirou Liškovou. Vše je pro Vás v českém jazyce v digitální podobě.

Na závěr po absolvování obdržíte od nás certifikaci. Veškeré dodáné materiály i metoda podéhají autorskému zákonu a nelze je volně šířit a kopírovat.

Cena v €: 530€
14900,00 Kč
Prodejní cena bez DPH12314,05 Kč